Handelsbolag

2017-04-23 i Bolag
FRÅGA
Vad blir konsekvensen av att bolagsmännen inte registrerar sitt bolag (handelsbolag)? Hänvisa till lag.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med följer det av 1 kap. 1 § lagen om handelsbolag och enkla bolag att ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Ett icke registrerat handelbolag är enligt 1 kap. 3 § lagen om handelsbolag och enkla bolag ett enkelt bolag.

För att starta ett handelsbolag krävs det alltså att man ska skicka in en anmälan om att registrera bolaget. Bolaget får genom registreringen sitt namn och organisationsnummer. Ett handelsbolag måste registreras hos Bolagsverket och då blir handels-/kommanditbolagets namn skyddat i det län där företaget är registrerat. Det är först när ett handelsbolag har registrerats som man kan ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Så konsekvensen blir att man aldrig får sitt företagsnamn registrerat varför detta inte heller blir skyddat utan alla andra är fria att använda det namnet. Den andra konsekvensen är att man utan organisationsnummer inte kan få F-skattsedel. Man får driva ett enkelt bolag utan F-skatt men då måste kunden, den man tillhandahåller verksamhetens produkt till dra av skatt eller betala socialavgifter, se 10 kap. 11 § skatteförfarandelagen. Av den anledningen är det att rekommendera att ha en F-skattsedel. Då sköter bolagsmännen allt sånt själva och behöver således inte belasta sina kunder med något extra arbete. Du kan läsa om F-skatten i 9 kap. skatteförfarandelagen.

Att vara momsregistrerad är också förmånligt då detta innebär att näringsidkaren får dra av den ingående momsen, det vill säga belastas aldrig av momsen som ligger på priset på nästan alla varor.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (734)
2021-07-31 Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?
2021-07-31 Kan en styrelseledamot lämna sitt uppdrag?
2021-07-30 Bolagsstrukturering - hyra ut fastighet
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

Alla besvarade frågor (94634)