Han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?

2020-12-03 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och min man skilde oss för drygt tv år sedan.Efter detta har han varit mycket elak och försöker skada mig på alla sätt han kan.För snart 5 veckor sedan gjorde han en anmälan på min bonusson för att han gett sin lillasyster (min dotter på 9 år) en godnatt puss då han läst saga för henne. Detta blev världens pådrag och jag är nu inne på 5 veckan utan mina barn trots att vi har gemensam vårdnad och har överenskommelse om varannan vecka.Polisförhörd är gjorda och förundersökningen är nedlaggd. Men jag får ändå inte tillbaka mina barn tjejer på 9 och 14 år.Socialen säger att jag och min exman måste komma överens att de inte har några mandat.Men att vi har gemensam vårdnad och att vi har samma rätt till våra barn båda två.Imorgon har socielaen kallat till ett möte mellan oss.Jag undrar har han rätt att ta barnen från mig spärra mina och mina vänner telefon nr så de inte kan ringa mig eller jag till dom. Då förundersökningen mot min bonusson är nerlaggd. Jag har tom sagt att jag kan flytta med mina barn till mina föräldrar om de känns tryggare under en tid. Men han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att detta är en väldigt jobbig situation och jag ska givetvis hjälpa dig med att utreda situationens rättsliga aspekter, samt ge dig konkreta råd kring hur du kan se till att barnen kommer hem på "dina veckor". Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag.

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta vad du kan göra för att dina barn ska få komma hem till dig på dina veckor.

Det framgår inte hur ni har kommit överens om växelvist boende, detta kan man antigen komma överens om genom avtal eller genom dom eller beslut. Det påverkar dock inte svaret, utan det viktigaste är att ni tidigare har kommit överens om att det är barnens bästa att bo växelvis, hos båda föräldrar, samt att ni vill ha gemensam vårdnad.

Dom, beslut och avtal kan verkställas

Ni har en överenskoms att barnen ska bo växelvis och denna överenskoms kan verkställas. Verkställighet regleras i 21 kap. föräldrabalken.

Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn söks i tingsrätten där barnet har sitt hemvist (21 kap., 1 §, FB). Barnen är 9 och 14 år. Deras vilja bör därmed beaktas (21 kap., 5 §, FB).

Ibland ska rätten vägra verkställighet, om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa att verkställa en överenskommelse om umgänge (21 kap., 6 §, FB). Utifrån informationen i frågan är detta inte aktuellt här. Att få en puss från en bonusbror är inget som ska påverka bedömningen. Däremot kan det ju vara bra att prata med barnen om hur de ser på detta. Men barnen har förfarande rätt till en nära och god kontakt till dig, och därför finns inget hinder mot att verkställa överenskommelsen om växelvist boende. Barnets bästa är alltid i centrum när man ska ta beslut som rör barnet, och utgångspunkten är att barnets bästa är en nära och god kontakt med båda föräldrar (se nedan).

Hämtning kan bli aktuellt

Det finns olika åtgärder som kan vidtas för att säkra att barnen kommer hem till dig.

Om du vänder dig till domstolen och yrkar på verkställighet, kan rätten uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet (barnens pappa) frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom (21 kap., 2 §, FB). I ditt fall innebär detta att en person ska försöka att få barnens pappa att lämna barnen till dig, enligt överenskommelsen.

Rätten kan även besluta att barnen hämtas genom Polismyndighetens försorg. Hämtning ska endast ske om det är nödvändigt och barnen inte kommer att lida allvarlig skada. Domstolen kan även utdöma ett vite som barnens pappa blir skyldig att betala, för varje dag när barnen eventuellt inte lämnas hos dig enligt överenskommelsen (21 kap., 3 §, FB).

Barnets bästa

Slutligen tänkte jag förklara lite mer om barnets bästa ur ett rättsligt perspektiv. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. I bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar (6 kap., 2 a §, FB). När en förälder vägrar att låta barnen se den andra förälder kan detta utgöra umgängessabotage. Umgängessabotage är mycket allvarlig och oftast är det oförenligt med barnets bästa. Den som bäst tillgodoser ett samarbete har större chans att få ensam vårdnad i en eventuell tvist om vårdnaden (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Jag förstår att ni inte tvister om vårdnaden, men jag tycker ändå att det är bra att veta hur barnets bästa ska förstås ur ett svenskt juridiskt perspektiv. Det är helt enkelt viktigt att man gör allt man kan för att samarbete kring barnen.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1672)
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?

Alla besvarade frågor (91095)