FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal25/04/2018

Han har fått huset som gåva, nu vill han skiljas och bo i sitt hus. Vad gäller?

Hej!

Han har fått huset som gåva av sin far, farfar och farmor och i det brevet skrev hans familj in om att sambolagen inte gällde.

Alltså de skaffade inte huset för gemensamt bruk.

Men de flyttade in tillsammans med barnen o nu vill han skiljas o bo i sitt hus!

Vad är det som gäller?

Mvh SK

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du skriver att paret vill skiljas men det framgår inte att de är gifta så jag kommer att utgå från att paret endast är sambor och inte makar, särskilt då du nämner sambolagen.

Tillämplig lag är Sambolagen (SL).

Bodelning
När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske på begäran av någon av samborna, 8 § SL. I bodelningen ska all samboegendom fördelas mellan samborna.

Samboegendom eller enskild egendom?
Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § SL. Vad som inte ingår i samboegendom hittar du i 4 § SL. Där framgår det att egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, ska inte ingå i samboegendomen och därmed inte heller i bodelningen.

Om det i brevet stod att huset som mannen fick i gåva ska vara hans enskilda egendom, ska huset inte ingå i bodelningen (att "sambolagen inte gäller" bedömer jag inte vara ett sådant villkor). Huset ska alltså ingå i bodelningen (och du har rätt till hälften av huset), förutsatt att något villkor om att det ska vara mannens enskilda egendom inte finns för i sådana fall har mannen rätt att bo kvar i huset själv och du har inte rätt till hälften av det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?