Hämtning och lämning av barn vid umgänge

2020-11-03 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag har ensam vårdnadshavare av mina 2 barn och bor hos de 100%, de träffas med sin pappa varannan helg (lördag till söndag), jag är arbetslös och han har jobb. Min fråga är när är hans helg med barn, vem ska hämta och lämna barn? Han ska hämta och lämna barn eller jag? Vi bor i samma stan. Tack :)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen uttrycklig regel som säger vem av föräldrarna som ska hämta/lämna barnen vid umgänge. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för resorna för att förse barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Det primära ansvaret ligger på umgängesföräldern men det kan som nämnts ovan finnas faktorer som föranleder annan bedömning. Normalt ska samma principer tillämpas vid prövningen av kostnadsansvaret som när underhållsbidraget bestäms i de fallen.

Du nämner dock att du är arbetslös och han har jobb samt att avståndet inte verkar så långt. Detta talar för att du inte ska behöva dela på kostnaderna och att umgängesföräldern borde stå för hämtning/lämning. Att ha i åtanke är att det inte finns något som tvingar en umgängesförälder att hämta/lämna barnen och att ni har ett delat ansvar för att umgänget ska fungera. Ni bör därför komma överens med varandra om detta, alternativt gå till domstol om ni gemensamt inte kan komma fram till en lösning.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1723)
2021-06-20 Får en gravid mamma flytta utomlands utan pappans tillåtelse?
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?

Alla besvarade frågor (93234)