FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/12/2015

Hämtning och lämning av barn vid umgänge

Pappan till barnet har flyttat 11 mil bort. Han har varannan helg umgänge.

Han påstår att jag är skyldig att hämta eller lämna vid varje umgänge.

Stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns ingen lagreglering av hur hämtning och lämning av barn vid umgänge ska gå till. Däremot finns det allmänna regler om umgänge i Föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap 15 § 1 stycket FB har ett barn rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Det är i första hand ni föräldrar som ska komma överens om detaljerna kring umgänget. Ni har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, se 6 kap 15 § 2 stycket FB.

Du bör alltså så gott det går försöka komma överens med pappan till barnet om hur ni ska göra med hämtning och lämning av ert barn vid umgänge. Ni ska ha barnets bästa i åtanke. Det är viktigt att föräldrar kan samarbeta i frågor som rör deras barn utan att blanda in personliga konflikter. Skulle det inte gå att komma överens finns det enligt 6 kap 17 a § FB möjlighet att få hjälp av socialnämnden med att skriva ett rättsligt bindande avtal rörande detaljerna kring umgänget. I sista hand kan domstolen behöva fatta beslut i frågan, se 6 kap 19 § FB.

Föräldrabalken hittar du här

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000