Hämtning och lämning av barn vid umgänge

2015-12-08 i Barnrätt
FRÅGA
Pappan till barnet har flyttat 11 mil bort. Han har varannan helg umgänge.Han påstår att jag är skyldig att hämta eller lämna vid varje umgänge.Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns ingen lagreglering av hur hämtning och lämning av barn vid umgänge ska gå till. Däremot finns det allmänna regler om umgänge i Föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap 15 § 1 stycket FB har ett barn rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Det är i första hand ni föräldrar som ska komma överens om detaljerna kring umgänget. Ni har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, se 6 kap 15 § 2 stycket FB.

Du bör alltså så gott det går försöka komma överens med pappan till barnet om hur ni ska göra med hämtning och lämning av ert barn vid umgänge. Ni ska ha barnets bästa i åtanke. Det är viktigt att föräldrar kan samarbeta i frågor som rör deras barn utan att blanda in personliga konflikter. Skulle det inte gå att komma överens finns det enligt 6 kap 17 a § FB möjlighet att få hjälp av socialnämnden med att skriva ett rättsligt bindande avtal rörande detaljerna kring umgänget. I sista hand kan domstolen behöva fatta beslut i frågan, se 6 kap 19 § FB.

Föräldrabalken hittar du här

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1552)
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?
2020-10-25 Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR

Alla besvarade frågor (85452)