Hämta tillbaka barn från skyddat boende?

2020-05-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Mamman förste anmälde mig när jag kom hem var polisen där, sedan har åklagaren lagt ner ärendet men när jag kom hem var barnen och mamman borta (anmälan gällde henne inte barnen). Hon sökte nämligen till skyddat boende, jag skrev epost och mail till henne och frågade om barnen. Jag fick inget svar, sedan har jag anmält egenmäktighet, barnen missade också skola i två veckor. Nu har de börja i skola i 'okänd' ort. Jag vet nu var de är, gör jag mig skyldig om jag hämtar barnen och ger de deras trygg hem och skola?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hämta barnen utan mammans samtycke utgör ett brott

Den som obehörigen skiljer barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet, döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller också om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt. (7 kap. 4 § brottsbalken)

Du gör dig därför skyldig till egenmäktighet med barn om du hämtar barnen utan mammans samtycke.

Vad kan du göra?

Vad du kan göra för att få rätt till umgänge med barnen, är att föra en talan i tingsrätt. Rätten får då besluta om huruvida du har rätt till umgänge med barnen och i sådana fall i vilken utsträckning.

Om du hämtar barnen olagligen är det inte bara ett brott, det är också något som talar till din nackdel vid eventuell tvist. Rätten kommer då se till vad som är barnens bästa. Det kan vara bra att ha i åtanke hur barnen skulle påverkas av att olagligen flyttas ur ett skyddat boende.

Sammanfattningsvis råder jag dig därför att via domstol begära umgänge med barnen. Att själv ta saken i egna händer och ta barnen utan mammans samtycke, är olagligt och är dessutom till din nackdel vid en bedömning i domstol.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89654)