Hämta barn efter nekat umgänge

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad över mitt barn, en släkting till mitt barn (2 år) hotar att komma hit och hämta barnet om jag inte kör dit hen själv. Ska tillägga att barnet inte mått bra av att träffa denna person.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn har som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Rätten kan även på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder, detta kan exempelvis vara en mor eller farförälder (6 kap. 15 a § 2 st. föräldrabalken). Umgänge får bara ske om det är förenligt med barnets bästa, barnets åsikt ska tillmätas betydelse i umgängesfrågan med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a, 2 b §§ föräldrabalken)

Du skriver inte i din fråga om släktingen har någon umgängesrätt reglerat i en dom. Finns det ett reglerat umgänge mellan barnet och släktingen riskerar du att göra dig skyldig till umgängessabotage om du motsätter dig umgänget. Finns det inget reglerat umgänge har du ingen skyldighet att låta barnet träffa släktingen, släktingen kan inte heller komma till dig och hämta barnet utan att göra sig skyldig till brott.

Även vid ett reglerat umgänge måste den umgängesberättigade begära verkställighet om du nekar umgänget, det går inte att åka hem till en förälder och hämta barnet utan att man riskerar och göra sig skyldig till brott. Verkställighet söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. (21 kap 1 a § föräldrabalken). Verkställighet beviljas enbart om det är förenligt med barnets bästa. Barnets åsikter i frågan ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (21. Kap 1 § föräldrabalken). Tingsrätten försöker i första hand se till att barnet överlämnas frivilligt, i andra hand kan rätten besluta att barnet ska överlämnas med tvång.

Slutsatsen är att din släkting inte kan komma och hämta barnet. Finns det ett umgänge fastställt mellan släktingen och barnet kan släktingen begära att umgänget verkställs, verkställighet kommer inte att beviljas om det inte anses förenligt med barnets bästa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96551)