Halvsyskon och arv

2019-07-30 i Testamente
FRÅGA
Hur är det när ena parten i ett samboförhållande avlider och då har skrivit ett testamente där den efterlevande parten skall ärva. I detta fallet finns det bara halvsyskon. Då är frågan skall halvsyskonen ha kopia av testamente? Behöver dessa närvara vid bouppteckning?Med vänlig hälsning, Lennarth Nordin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Arvsordning
Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn (2 kap 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn osv. till arvlåtaren, så tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet (2 kap 2 § första stycket ÄB). Nu framgår det inte ifall personens föräldrar är i livet så jag går vidare i arvsordningen som om föräldrarna inte är i livet. Nästa led att ärva är då syskon och halvsyskon som genom den så kallade istadarätten träder i den avlidne förälderns ställe (2 kap 2 § andra stycket ÄB). Gällande halvsyskon så ärver de genom istadarätten om den gemensamma föräldern avlidit (2 kap 2 § tredje stycket ÄB).

Delgivning av testamente
Eftersom halvsyskonen är med i arvsordningen ska de delges testamentet i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Delgivning behövs inte med en arvinge som godkänt testamentet (14 kap 4 § första stycket ÄB).

Närvaro vid bouppteckning
Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen i god tid (20 kap 2 § ÄB). Det finns dock inga regler som säger att man som dödsbodelägare faktiskt måste delta så svaret på din fråga blir alltså nej, halvsyskonen måste inte närvara vid bouppteckningen.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej 21 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-31 06:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72213)