Halvsyskon avstod rätten till arv till förmån för make - hur stor del av efterlevande makes arv har de rätt till?

2019-04-28 i Efterarv
FRÅGA
Hej ! Min far var gift med min mor. Min far hade även två barn ifrån ett tidigare äktenskap. När min far avled avstod de (mina halvsyskon) ifrån rätten till arv till förmån för min mor. Nu har min mor också gått bort och min fråga är om mina halvsyskon, förutom arvet från min far även kommer att ärva min mor. Med andra ord, ärver de lika mycket som jag eller hur ska arvet fördelas?Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du och dina två halvsyskon är dina föräldrars enda barn. Likaså kommer jag utgå ifrån att varken din far eller mor skrev något testamente. Ifall något av detta inte stämmer kan svaret förändras.

Jag kommer härunder förklara huvudregeln för hur arvet ska fördelas och illustrera det med ett räkneexempel. Observera dock att arvet kan komma att fördelas annorlunda om din far eller mor hade enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord.

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Hur ska arvet efter din mor fördelas?

Då dina två halvsyskon valde att avstå sin arvsrätt till förmån för din mor har de nu rätt till efterarv ur din mors dödsbo, se ÄB 3 kap. 9 §. Detta innebär att hälften av vad din mor nu lämnat efter sig räknas som efterarv efter din far, se ÄB 3 kap. 2 §. Du och dina två syskon har alla rätt till en lika stor del av din fars efterarv, eftersom ni alla var hans bröstarvingar (barn). Ni tre har alltså alla rätt till en lika stor del av hälften av din mors dödsbo. Sedan har du som ensam bröstarvinge till din mor rätt tatt ärva henne d.v.s. den andra hälften av vad hon lämnat efter sig. Jag kommer härunder visa hur arvsfördelningen kommer gå till med ett räkneexempel.

Räkneexempel

Ifall din mor lämnade efter sig egendom till ett sammanlagt värde av 300 000 kr skulle hennes arv fördelas enligt följande:

1) Efterarvet efter din far beräknas till hälften av vad din mor lämnade efter sig, d.v.s. 300 000/2 = 150 000 kr. Du och dina två halvsyskon har alla rätt till en lika stor del av arvet efter din far. Ni har alltså alla rätt till 150 000/3 = 50 000 kr var.

2) Som din mors enda barn har du rätt till allt hon lämnade efter sig. Du ärver alltså resterande 150 000 kr.

3) Sammanlagt ärver du alltså 50 000 + 150 000 = 200 000 kr, d.v.s. 4/6 av vad din mor lämnade efter sig. Dina halvsyskon ärver båda 50 000 kr (1/6) var i efterarv efter sin far.

Detta är alltså hur arvet efter din mor kommer fördelas om allt dina föräldrar ägde var giftorättsgods, svaret kan dock komma att förändras om de hade äktenskapsförord eller testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (632)
2019-11-12 När börjar preskriptionstiden för arv att löpa?
2019-11-07 Hur fördelas arv mellan särkullsbarn och gemensamma barn?
2019-10-24 Rätten till efterarv för särkullbarn
2019-10-22 Efterarvsrätt för syskon när det inte finns några barn

Alla besvarade frågor (74757)