Hälftendelning vid efterarv

2017-12-30 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Min mamma har nyss genomgått en bodeldelning eftder sin makes död. Det finns testamente att hon sitter i orubbat bo. Hennes man har en dotter som inte fickut någon arvslltt eftersom det inte fanns något o få utan hon ska få sin del när min mamma dör. Min fråga är nu om hon ska ha hälften av allt det som min mamma äger o har när hon dör och vi barn på mammas sida delar på den andra hälften.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarns arvsrätt

Om jag förstår dig rätt är mannens dotter inte ett gemensamt barn utan ett särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt, 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Den rätten går före vad som har föreskrivits i testamente. Dottern har alltså rätt att få ut sin arvslott efter pappan direkt, det enda undantaget (förutom om ho avstår den rätten så klart) är den s.k. basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 3 stycket. Den efterlevande maken har rätt att erhålla kvarlåtenskap ur bodelningen som uppgår till fyra gånger prisbasbeloppet. Här räknas även enskild egendom in.

Efterarv

Om det är så att hon istället väljer att inte/kan inte få ut arvet direkt har hon efterarvsrätt vilket framgår av 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Den bestämmelsen hänvisar till 3 kap. 2 § som berör din huvudsakliga fråga. Av den framgår att dottern i normalfall ska ha hälften när din mamma går bort, precis som du säger. Hon skulle då alltså ta hälften och ni syskon andra hälften. Det kan dock finnas omständigheter som föranleder en annan fördelning. T.ex. om det mesta av giftorättsgodset i bodelningen tillhör den ena parten. Om den ena parten har väldigt mycket enskild egendom m.m.

Slutsats

Du har alltså uppfattat det korrekt, i normalfall tar mannens dotter hälften av din mammas egendom och du och dina syskon får dela på den andra hälften. Om det skulle vara så att egendomsförhållandena har varit väldigt ojämna eller att annan delning än hälftendelning har gjorts vid bodelningen kan en kvotdelsberäkning göras.

Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen om det är något som är oklart!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98546)