Häktning, restriktioner

FRÅGA
Hej jag undrar om man kan bli häktad direkt efter man blivit gripen för grovt brott? och hur länge dröjer det tills jag får träffa personen eller få kontakta personen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om häktning finns i 24 kap rättegångsbalken. Enligt 1 § 1 st får den, som på sannolika skäl är misstänkt för brott för vilket fängelse ett år eller däröver kan följa, häktas, om det finns risk för att personen flyr, försvårar brottsutredningen eller återfaller i sin brottsliga verksamhet. Enligt 1 § 3 st får häktning ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intressen. Häktningen ska med andra ord vara proportionerlig. Häktning får även ske med stöd av 2 och 3 §§. Enligt 5 § 1 st ska beslut om häktning fattas av rätten (domstolen). Enligt 5a § 1 st gäller att om rätten beslutar att häkta någon ska den samtidigt på begäran av åklagaren pröva om den häktades kontakter med omvärlden skall få inskränkas. Tillstånd till sådana restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Enligt 2 st får även åklagaren meddela restriktioner men ska senast dagen efter ett sådant beslut begära rättens prövning av det. Av 6 § följer bl.a. att åklagare får anhålla en person i avvaktan på häktning, om det finns skäl för häktning. Av 7 § följer vidare bl.a. att polis får gripa en person om det är brådskande och det finns skäl för anhållande. Enligt 8 § 2 st ska den gripna snarast förhöras och åklagaren ska efter detta förhör omedelbart besluta om personen ska anhållas eller inte. Av 11 och 12 §§ följer att den åklagaren ska, om inte anhållandet hävs, göra framställning om häktning hos rätten. Detta måste göras senast klockan 12 tredje dagen efter anhållningsbeslutet. Enligt 13 § ska rätten då utan dröjsmål hålla förhandling om häktningen. En sådan förhandling får aldrig hållas mer än fyra dygn efter att den misstänkte greps eller anhållningsbeslutet verkställdes. Enligt 16 § ska rätten omedelbart efter förhandlingen besluta om häktning ska ske. Av 18 § följer att rätten ska hålla ny häktningsförhandling med högst två veckors mellanrum för att då pröva om skäl till häktning fortfarande finns.

För att sammanfatta och svara på din fråga. Man kan bli gripen och sedan häktad. Den som är häktad kan vägras kontakt med omvärlden och sådana restriktioner kan fortsätta ända fram till rättegången. Personen kan även sitta häktad fram till rättegången.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (220)
2020-11-30 Får butikspersonal gripa personer som är misstänkta för ringa stöld?
2020-11-28 Häktning oberoende av brottets beskaffenhet
2020-11-26 Hur kommer man i kontakt med någon i häktet?
2020-11-26 Är man fri från misstankar om man frisläpps från anhållande?

Alla besvarade frågor (86905)