Häktning i väntan på dom

2020-10-24 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej det är såhär att min kille är misstänkt för ett grovt narkotikabrott som hände för 2 år sen, han satt då häktad i 6 månader och blev sedan släppt. Nu har rättegången mot honom börjat och håller på nästan hela månaden ut. Men det jag undrar är att dem sa på första dagen på rättegången att dem kan komma att begära honom häktad i slutet av rättegångarna och jag undrar hur stor chansen är att dem kommer att godkänna häktningen då han just nu har ett jobb och vi ska få ett barn om lite mindre än 2 månader. Är det liksom normalt att man blir häktad efter en rättegång som är klar för ett grovt narkotikabrott när dem släpper ut mördare och våldtäksmän i väntan på att dem ska inställa sig till anstalten? Speciellt när man redan suttit häktad i 6 månader. Är mest orolig att han inte kommer att kunna vara med på sitt barns förlossning och att han kanske förlorar sitt jobb på grund av detta när det är dem som inte haft resurser och dragit ut på hela denna processen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att din kille är misstänkt för grovt narkotikabrott, som han tidigare varit häktad för men inte längre, och att du nu undrar hur stor sannolikheten är att han blir häktad efter rättegången är över.

Häktning

Man får häkta någon som är misstänkt för ett brott som det finns ett år i straffskalan för, och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller annan omständighet finns risk för att han avviker eller undanhåller sig lagföring, undanröjer bevis, eller fortsätter sin brottsliga verksamhet (24 kap. 1§ rättegångsbalken). Det finns en stark presumtion för häktning när minimistraffet för brottet är två års fängelse. Men häktning får endast ske om det skälen för häktningen överväger det intrång som det innebär för personen.

Grovt narkotikabrott kan ge fängelse lägst två år, högst sju (3§ narkotikastrafflagen). Detta innebär att det finns en stark presumtion för häktning när det kommer till dessa brott. Detta innebär att det inte är lika högt beviskrav för åklagaren för att bevisa häktningsgrunderna i första stycket, om minimistraffet ligger över 2 år.

Bedömningen om någon ska häktas görs i det enskilda fallet, och något av de ovan nämnda förutsättningarna måste vara uppfyllda. Om man skulle begäras häktad i väntan på dom i målet, är det sannolikt med hänvisning till flyktfaran. Faran för flykt ska då vara konkret och det ska i det enskilda fallet anses som något man kan räkna med. Lagkommentareran säger att om en person riskerar ett högre fängelsestraff, räknas detta rent objektivt som en något som ökar flyktrisken. Nu vet jag inte alls något om omständigheterna kring brottet i sig, men om han skulle bli dömd riskerar han ett högt fängelsestraff som ger presumtion för att han ska sitta häktad. Om han inte är häktad innan dom ska meddelas, får tingsrätten meddela att han ska häktas i väntan på domen (24 kap. 21§ rättegångsbalken). Om han inte får fängelsestraff som påföljd, får man inte häkta honom i detta läge. Utöver det gäller samma regler som vid häktning under utredningen. Den tilltalade har under förhandlingen möjlighet att berätta vad som talar för honom att inte häktas. I ert fall är det främst flyktfarna som kommer aktualiseras om han blir häktad, och då är det bra att betona de saker som talar för att han kommer stanna i landet/inställa sig vid anstalt när tiden kommer.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga om din kille kommer bli häktad i väntan på domen, men det finns ett utrymme för detta om han får ett ganska högst fängelsestraff. Riskerar han att inte få en frihetsberövande påföljd är utgångspunkten att man inte häktar i det läget. Men grovt narkotikabrott ger endast väldigt undantagsvis en annan påföljd än fängelse. Det som talar till er fördel är väl att han tidigare varit häktad, men har släppts då man inte ansett att det längre fanns skäl att hålla honom häktad. Men då det är grovt narkotikabrott, föreligger stark presumtion för häktning redan, och att fängelsestraffet kommer kunna vara förhållandevis långt talar starkare för en objektiv risk för flykt även efter rättegången är genomförd. Tingsrätten får alltså häkta honom i väntan på dom, och det är inte osannolikt att han skulle begäras häktad, om tingsrätten finner att han kommer dömas för brottet. Men det är såklart inte säkert, och jag kan tyvärr inte säga detta med någon säkerhet, det är en bedömning tingsrätten gör i varje enskilt fall.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Jag beklagar att det har tagit tid för dig att för svar på dina frågor, och att det kanske inte ens är aktuellt för dig nu.

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (512)
2021-05-14 Narkotikabrott
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott
2021-05-12 Narkotikabrott
2021-05-07 Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?

Alla besvarade frågor (92281)