Häktning av person som inte är närvarande i rätten

FRÅGA
Hej,Kan man häkta en misstänkt som inte kan förhöras, om personen i fråga till exempel skulle vara medvetslös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som det är någon typ av längre medvetslöshet du menar och att personen i fråga vistas på sjukhus.

Möjligheterna att häkta

Häktning regleras i 24 kap. rättegångsbalken (RB). Häktning beslutas genom en häktesförhandling där den som yrkar på häktning (i de flesta fall åklagaren) och den anhållne ska vara närvarande (24 kap. 14 § RB). Av bestämmelsen framgår dock att den anhållne inte behöver närvara om "synnerligt hinder" finns, t.ex. en sjukhusvistelse. Enligt 24 kap. 14 § andra stycket RB ska den anhållne (och hans försvarare) få tillfälle att yttra sig under häktesförhandlingen men enligt första stycket kan alltså förhandlingen genomföras även om den anhållne vistas på sjukhus.

Vad som ska göras då personens hälsa förbättrats

Om häktning beslutas av någon som inte är närvarande vid rätten (domstolen) så ska man enligt 24 kap. 16 § andra stycket RB tillämpa reglerna i 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena RB (som även gäller då häktningsförhandling hålls om häktning av en person som inte är frihetsberövad som anhållen). Här står det att så fort hindret för närvaron i rätten har upphört (t.ex. att man inte längre vistas på sjukhus, vilket man troligen gör så länge man är medvetslös och kanske även en tid efter det) så ska detta anmälas till rätten. Rätten ska då "utan dröjsmål" (så fort som möjligt) och senast inom fyra dygn från att anmälan kom in hålla förhandling i häktesfrågan då både åklagaren och den misstänkte närvarar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (266)
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?

Alla besvarade frågor (98481)