FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott26/09/2014

Gynna ett barn framför andra i testamente

Hej! Min mamma tänker skriva ett testamente där jag kommer tilldelas det mest av hennes arv. Min 3 syskon kommer i testamentet att tilldelas avsevärt mindre. Kan de ändå kräva att få ta utav det som min mamma testamenterat till mig?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Jag har tolkat det som att din mamma är ogift, och att ni fyra syskon som nämns i uppgiften är samtliga bröstarvingar (barn till din mamma, även ev barn som avlidit måste räknas med), och mitt svar kommer att utgå från det. Skulle det vara felaktigt uppfattat får du gärna återkomma med mer information. 

Om din mamma inte skriver något testamente så delar ni fyra syskon lika på arvet, se 2 kap. 1 § 2 st. i Ärvdabalken (ÄB). Detta är den s.k. arvslotten. Utan testamente får var och en av er alltså 25% (1/4) av kvarlåtenskapen.

Nu vill din mamma testamentera en större del av sin kvarlåtenskap till dig. Din mammas rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap begränsas av den s.k. laglotten (se  7 kap. 1 § i ÄB) och som är hälften av arvslotten. Laglotten för var och en av er syskon är alltså hälften av 25%, dvs 1/8 eller 12,5% av kvarlåtenskapen.

Så din mamma kan fritt testamentera bort 50% av sina tillgångar (de andra 50% är din och dina syskons laglott). Om din mamma väljer att testamentera bort hälften av tillgångarna till någon utomstående eller till ett av sina barn står henne fritt. Hon kan alltså med hjälp av testamente säkerställa att du får ut en större del av hennes kvarlåtenskap än dina syskon, men testamentet får inte kränka deras laglott. Om testamentet kränker deras laglott kan de begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § i ÄB. Då kommer du att få dela med dig av din del så att dina syskon får ut sin laglott.
Observera att om de inte begär jämkning kommer dödsboet att skiftas utefter testamentet. 

Så, om dina syskon kan kräva att ta utav den del som din mamma testamenterat till dig beror helt på om testamentet kränker deras laglott eller ej. 

Behöver din mamma hjälp att upprätta testamente kan hon online få hjälp med detta till fast pris här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare