Gymnasiearbetet

hej! jag undrar om läraren är skyldig att ge en varning innan man får betyget F när man gjort gymnasiearbetet i skolan? och om man har rätt till att göra om det eller komplettera det på något sätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Ja, läraren har en sådan skyldighet och du har även rätt att komplettera. 
Nedan bifogar jag sådan information som är av relevans i din situation. 

Från Skolverket: 


"Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens utveckling. Även i läroplanen tydliggörs det att läraren allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt muntligt och skriftligt informera såväl eleven som hemmet. Denna information ska ges genom skriftliga omdömen och utvecklingssamtal men kan även ges vid andra tillfällen. Information är särskilt viktig i de fall eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.


Läraren ska även informera rektorn om en elev kan ha behov av särskilt stöd för att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

3 kap 4, 8 och 9 §§ skollagen (2010:800)Även detta är från Skolverket:


Om eleven inte får godkänt betyg på gymnasiearbetet: I gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) står det att en elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. (8 kap. 24 § )

och

En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång.(9 kap. 1 §)


Lycka till med studierna!Med vänlig hälsning, 

Henrik HolménRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo