FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/06/2018

Gymkort har löpt vidare utan kännedom pga fel kontaktuppgifter

Hej, jag skaffade ett gymkort förra sommaren med 4-månaders bindningstid, där jag även förklarade att jag inte ville att det skulle löpa vidare. De hanterade personuppgifterna vid kontraktskrivningen, och skrev i både fel mailadress och fel telefonnummer. Detta ledde till att kontraktet löpte vidare utan att jag fick en skriftlig påminnelse, vilket de är skyldiga att skicka, pga att DE har skrivit in fel uppgifter. Har pga detta förlorat ca 4800:-, finns det någon chans att jag kan kräva igen de pengarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga beror lite på vad som står i ditt avtal med gymmet. Detta brukar oftast upprättas skriftligt när man blir medlem. På gym gäller oftast att möjligheten finns att med viss uppsägningstid säga upp avtalet efter bindningstiden. Vissa gym har till och med ett krav på att uppsägningen av ett medlemskap ska ske skriftligt till gymmet.

Tyvärr är det inte helt enkelt att gå vidare i frågan såvida du inte kan visa att avtalet ingicks under de förutsättningar som du anger. Det vill säga att medlemskapet var tänkt att sägas upp omedelbart och att det också sades upp. Jag utgår från att avtalet om medlemskap finns dokumenterat i någon form, vilket gör att du måste visa att förutsättningarna är andra än vad som framgår av avtalet. På samma sätt ligger bevisbördan på dig för att avtalet faktiskt har sagts upp.

Som grundläggande avtalsrättslig princip gäller att avtal ska hållas. Rätten för ett företag att ensidigt ändra ett avtalsvillkor beror på om det gäller ett avtal som är tidsbestämt eller ett avtal som gäller tillsvidare. Om avtalet i ditt fall ingicks på plats på gymmet har du troligen inte rätt att häva avtalet i efterhand. Möjligen ifall du inte har hunnit använda träningskortet efter den tid då du trodde att gymkortet slutade att gälla.

Jag kan inte ge något definitivt svar eftersom jag inte känner till ditt gyms avtalsvillkor. Jag råder dig att titta där alternativt kontakta gymmet och fråga. Dock finns det inte lagstadgad ångerrätt (såvida det inte gäller avtal som ingåtts på distans). Det kan vidare tilläggas att det finns en rätt återkalla sitt samtycke till en autogirobetalning men detta måste även meddelas till betalningsmottagaren. Om medlemmen ensidigt avslutar sin autogiroöverföring är medlemmen ändå skyldig att betala avgiften för den kvarvarande avtalstiden som medlemmen minst förbundit sig enligt avtalet.

Önskar dig lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Yekta KeskinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning