Gymägares rätt att porta någon från sitt gym?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA
Ägare av gymmet har påstått att jag blivit portad - var det lagligt i den här situationen?Hej,Förrförra gången jag var på ett gym sa jag "Tjena, vill du ta en promenad?" till en av tjejerna där som jag pratat med vid tidigare besök. Hon svarade "jag vet inte, vi känner inte varandra" samt några till meningar. Jag sa ingen fara och gick därifrån.Förra gången jag var där sa jag "hej" till henne och hon sa enligt mitt minne hej tillbaka. Hon log i alla fall det har jag varit helt säker på.En bit in på passet kom ägaren och sa ungefär att han ville prata med mig. Han sa ungefär att jag inte ska prata med hans dotter vilket jag var helt med på (jag visste inte innan att det var hans dotter). Sen sa han ungefär "om du inte förstått" varpå jag avbröt honom med kanske lite upprördhet i rösten då jag tänkte att jag blev kränkt därför att jag tänkte att självklart skulle jag ha respekterat önskemålet (eller vad man ska kalla det) samt att jag tänkte att det var förolämpande att jag inte skulle ha förstått. Jag sa ungefär "ja, jag har förstått, jag är infödd, jag pratar perfekt svenska".Efter det sa han "du är portad". Hade han laglig rätt att porta mig?Kan tillägga att tjejen i fråga vid ett annat besök sagt till mig "nej jag har inget emot dig" med en enligt mig varm ton när jag enligt mig frågade angående om jag gjort något fel då hon viskat i ägarens öra framför mig som fick mig att tro att det handlade om mig.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är lagligt för en gymägare att porta dig på grund av någon slags dispyt som grundar sig i att du pratat med hans dotter.

Vad säger lagen/avtalet om medlemskap?

Den situation som du beskriver är i princip inte reglerad i lag. I vissa fall skulle till exempel en gymägares handling att porta någon från ett gym kunna utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen. Den situation du beskriver innehåller dock inget som tyder på att diskrimineringslagen skulle kunna bli tillämplig här.

I princip är det ägarens rätt att själv bestämma vem som får utnyttja hans gym, det du skulle kunna göra är att läsa igenom avtalet som ditt gym-medlemskap grundas på för att se om något särskilt sägs om uppsägning av medlemskapet eller liknande. Det skulle till exempel kunna vara så att du enligt avtalet har rätt att utnyttja gymmet på ett visst sätt som gör att ägaren inte hur som helst kan porta dig, utan att ha läst avtalet kan jag dock inte uttala mig om det närmare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel är upp till ägaren vem han vill ha inne på sitt gym. Han är inte tvungen att avtala om medlemskap med någon som han inte vill göra det med. Det är dock möjligt att det avtal han redan ingått med dig gör det svårt att kunna porta dig hur som helst, för att veta om så är fallet behöver man läsa igenom avtalet om medlemskap.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88280)