FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/11/2020

Gym, medlemsavtal och dopning

Kan ett gym (förening, privat eller offentlig) i sina medlemsavtal kräva att medlem måste uppvisa ett negativt provsvar mot droger ex doping? Egentligen kräva att man ska lämna ett prov och uppvisa ett rent svar för att få träna vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är endast polisen som har rätt att utföra kroppsbesiktningar däribland dopningstest. Ett gym har inte stöd i lag att utföra dopningskontroller. De kan be en person att ta dopningstest, men det är upp till var och en att tacka ja eller nej till dessa dopningskontroller utförda av gym (och inte polismyndigheten).

De juridiska kraven för att polisen ska ha rätt att kräva dopningstest (en s.k. kroppsbesiktning) av en person är att personen är skäligen misstänkt för brott mot lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Att det krävs att man är skäligen misstänkt för dopningsbrott framgår av 28 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740) där det stadgas att polisen får genomföra en kroppsbesiktning av en person om denne är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse. Bruk av förbjudna dopningsmedel är ett sådant brott enligt 2-3 §§ dopningslagen.

När du köper ett gymkort, oavsett vart, ingår du ett avtal med det gymmet. Om det är ett medlemsvillkor att du som medlem måste gå med på dopningskontroller (annars förlorar du ditt medlemskap), så har gymmet rätt att säga upp medlemskapet om du inte utför kontrollen. Om detta dock inte är avtalat om skulle du kunna hävda att gymmet inte håller upp till sin del av avtalet, och att du som medlem inte gått med på detta. Huvudregeln inom avtalsrätten, och alltså då alla ingångna avtal, är att avtal skall hållas (pacta sunt servanda).

Slutligen råder det avtalsfrihet i Sverige vilket innebär att de kan ställa dessa krav i ett avtal. Kraven statuerar inte att de har rätt att utföra just dopningskontroller (kroppsbesiktning) då det endast är polisen som har den befogenheten. Utan om avtalet endast statuerar att ifall en medlem inte utför en dopningskontroll, får denne inte träna kvar. Gym har alltså rätt att föra in dessa typer av krav i sina medlemsavtal. Sedan är det upp till den som tränar om denne vill ingå avtal med det gymmet eller inte.

Andrea VrcicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”