Grundlagsskydd för veganer

I många skolor tas det hänsyn till om elever vill ha specialkost av religiösa skäl och jag har läst att det har att göra med de lagar vi har kring religionsfriheten.

Men vad gäller kring de elever som vill ha vegansk kost? Finns det något lagligt stöd de kan hänvisa till som ger dem samma rätt till specialkost som de som har religiösa skäl?

Jag undrar också om veganism faller in under grundlagstiftningen om religions och trosfrihet, och om veganer därför kan hänvisa till den lagstiftningen gällande vilka rättigheter de har?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder di till Lawline med din fråga!

I 2 kap regeringsformen (RF) stadgas de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Religionsfriheten är skyddad enligt 2 kap 1 § 6 punkten. Religionsfriheten enligt RF innebär en frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Jag finner det svårt att tolka in veganer i religionsfriheten och det finns inget fall som är prövat i Sverige.

Även om nu inte religionsfriheten skyddar veganer är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) införlivad i svensk lag enligt 2 kap 19 § RF.

Artikel 9 i EKMR skyddar tankefriheten, samvetsfriheten och religionsfriheten. Europadomstolen har i domen W. v. the United Kingdom funnit att veganismen faller in under artikel 9 EKMR.

Här är ett utklipp ur domen:

" a disciplinary penalty imposed on a prisoner for refusing to work in a print shop on the ground that as an adherent of veganism he found it morally unacceptable to work with products which had allegedly been tested on animals (dyes). Even assuming that there had been an interference with the applicant's rights under Article 9, it had been in conformity with Article 9 § 2. On the one hand, the Commission accepted the respondent Government's argument that it was necessary to have a system of allocation of work which is perceived to be fair and without favouritism, and on the other it noted the leniency of the penalty"


Sammanfattningsvis är alltså veganismen skyddad enligt artikel 9 EKMR, men troligen inte genom religionsfriheten i regeringsformen. Det går eventuellt att hävda rätt till vegansk kost med stöd av artikel 9 EKMR, men det är inte helt säkert eftersom åtgärden ska anses proportionerlig.

Domen kan du läsa HÄR. Vill du läsa mer om art 9 EKMR kan du göra det HÄR och HÄR (svensk översättning).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo