Grundförutsättningar för förskott på arv

2019-02-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Min far betalade hela advokaträkning efter skillsmässan med mina barns mor. Skall beloppet räknas som gåva och dermed förskott på arv? Hur förholler det seg om en förälder betalar hela brölloppet för ett av barnen men inte till ett annat. Kan det andra barnet kräva att kostnaden för brölloppet räknas som gåva och dermed förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

I 6 kap. 1 § ÄB framgår att det som en arvlåtare under livstiden gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arvet vid arvlåtarens död om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna varit avsett.

Av detta följer att den summa din far betalade för att täcka din skuld med största sannolikhet är att betrakta som förskott på arv om inte något annat kan bevisas eller omständigheterna indikerar att din far inte ville att det skulle ses som ett förskott på arv. Detsamma gäller enligt min uppfattning i fallet då en förälder betala sitt barns bröllop eftersom situationerna är väsentligen desamma. Återigen bör det dock betonas att inget kan sägas säkert utan insyn i omständigheterna i det enskilda fallet. I ett fall som dessa två kan alltså den som har kännedom om en sådan gåva och rätt att ta arv efter den avlidne begära att gåvans värde ska avräknas från mottagarens arvslott.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (983)
2019-05-16 Förskott på arv
2019-05-13 Gåva och förskott på arv
2019-05-12 Förskott på arv vid försäljning till underpris
2019-05-11 Betydelse av förskott på arv vid bouppteckning och arvskifte

Alla besvarade frågor (69197)