Grunder för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Hej!

Jag funderar på att köpa en lägenhet nu men kan först flytta in där om ca 1 år. Kan bostadsrätssföreningen neka mig tillstånd till andrahansuthyrning under dessa förhållanden?

Tack,

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Gällande andrahandsuthyrning av bostadsrätt tillämpas reglerna i 7 kap. bostadsrättslagen. Enligt 7 kap. 10 § 1 st. bostadsrättslagen får en bostadsrättsinnehavare upplåta sin lägenhet i andra hand till annan person för självständigt brukande endast om styrelsen har gett sitt samtycke. Grunder för samtycke eller bostadsrättsföreningens generella ställningstagande angående andrahandsuthyrning brukar finnas angivet i bostadsrättsföreningens stadgar.

I det fall bostadsrättsföreningen ej medger samtycke till upplåtelse i andra hand har bostadsrättsinnehavaren möjlighet att vända sig till hyresnämnden för ansökan om tillstånd för upplåtelse i andra hand, se 7 kap. 11 § 1 st. bostadsrättslagen. Härvid anges att tillstånd till upplåtelse i andra hand ska ges om (a) bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och (b) föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Vidare ska tillståndet som lämnas av hyresnämnden begränsas till viss tid.

För att till fullo förstå regleringen i 7 kap. 11 § 1 st. bostadsrättslagen och dess reella innebörd kan sägas om pt. (a) att utgångspunkten är att bostadsrättsinnehavaren har stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand. Även skäl hänförda till hyresgästen (exempelvis att det rör sig om en nära släkting som ska hyra i andra hand) är tillräckliga skäl. Vidare finns även som exempel att bostadsrättsinnehavaren har införskaffat sig lägenheten för att bosätta sig där efter pensionering och därav hyr ut den i andra hand till dess. Eftersom det dock ligger i bostadsrättsföreningarnas generella intresse att de som faktiskt äger bostadsrätterna också bor där tycks ett krav enligt praxis vara att bostadsrättsinnehavaren har bott i bostaden för minst en tid eller har för avsikt att själv bosätta sig där inom en viss tid.

Angående pt. (b) kan sägas att med befogad anledning till att vägra samtycke avses att den tilltänkta hyresgästens personliga kvalifikationer inte är godkända enligt styrelsen.

Huruvida bostadsrättföreningen kommer godkänna eller neka din ansökan om andrahandsuthyrning beror således på bostadsrättföreningens stadgar och hur föreningen ställer sig till andrahandsuthyrning. Något direkt svar går inte att ge. Skulle bostadsrättsföreningen motsätta sig en andrahandsuthyrning finns däremot möjlighet att vända sig till hyresnämnden som kommer behandla ansökan om tillstånd utifrån de rekvisit som finns i 7 kap. 11 § 1 st. bostadsrättslagen.

Bostadsrättslagen finner du https://lagen.nu/1991:614#K7 .

Lycka till!


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo