Grunder för tvångsomhändertagande av barn

FRÅGA
Hej!Har frågir ang lvu överklagan, soc har bestämt att våra barn ska omhändertas, vi är inga missbrukare, problem med lagen eller liknande. Vi har inte fått beslutet än på posten men ska överklaga så fort vi får.Antar att man måste motbevisa varje punkt där dom säger att det finns fel och brister?Kan bevisen tex vara bilder runtom i hemmet om det klagas på det? Kan man be någon att ge ett utlåtande (skriftligt) som kan vara till vår fördel?Vi hade nämligen kontakt med en familjebehandlare genom soc (avslutade det då varken hon eller vi ansåg att det behövdes) och min make skrev till henne och frågade en sak och skrev även om beslutet varav hon tyckte att det inte fanns någon anledning till omhändertagande... Hon har träffat barnen och vart här många gånger medans soc pratat med barnen sammanlagt typ 15 min på ett år.Mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar (1) vad det kan förväntas att ni behöver försvara er mot, och (2) vilka bevis ni kan åberopa. Då jag inte vet alla omständigheter i fallet så kommer jag inte att kunna ge ett tydligt svar på denna fråga. Det jag kan göra är att berätta allmänt om bevisning och vad det finns för grunder för att omhänderta barn enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Grunder för tvångsomhändertagande
För att kunna tvångsomhänderta ett barn måste en av två förhållanden föreligga. Dessa är:
Grund 1. Barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat liknande och detta ska leda till att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas (2 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

eller

Grund 2. Barnet utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (3 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)

Grund 1 handlar alltså om föräldrarnas beteende och grund 2 handlar om barnets beteende. Det vanligaste när barn blir omhändertagna mot föräldrarnas vilja är att grund 1 föreligger.

Det som har hänt nu är troligtvis att socialnämnden har skickat in en ansökan till förvaltningsrätten där socialnämnden redogjort för:
- Barnens förhållanden
- De omständigheter som utgör grund för att den unga behöver beredas vård (alltså grund 1 eller grund 2)
- Tidigare vidtagna åtgärder
- Hur relevant information lämnats till barnet och vilken slags relevant information som lämnats, samt
- Barnets inställning.

Sedan har ansökan socialnämnden gjort lett till att förvaltningsrätten beslutat att barnen ska omhändertas.

Det ni måste bevisa är att förhållandena inte är på det sätt som socialnämnden påstår. Om det är grund 1 som socialnämnden åberopat ska ni alltså visa på att barnen inte blir utsatta för något som påtagligt riskerar att skada barnens utveckling/hälsa.


Bevisning
I Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering.

Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – till och med bevisning som tillkommit olagligt. I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol.

Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. Domstolen kan alltså välja att se vissa typer av bevis som mindre värda när domstolen dömer i målet.

Huvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer.

Detta innebär att ni kan visa bilder från hemmet och be någon att ge ett skriftligt utlåtande. Ni kan i princip använda vilka bevis ni vill.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77193)