Grunder för prövningstillstånd i HFD?

2021-08-26 i Domstol
FRÅGA
Vilken grund är aktuell att åberopa i ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen om en kammarrätt uppenbart har tillämpat ett en rättsregel fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett mål kan få prövningstillstånd beviljat om det är av vikt för rättstillämpningen att talan prövas, så kallat (prejudikatskäl) eller om det finns synnerliga skäl för en prövning.

I ditt fall bör du åberopa synnerliga skäl som grund för en prövning till Högsta förvaltningsdomstolen. Exempel på synnerliga skäl är att utgången i kammarrätten beror på grovt förbiseende eller grovt misstag, det vill säga skäl som utgör grund för resning.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96487)