Grund för ensam vårdnad

2021-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag och min 4-åriga dotters andra förälder är skiljda sedan 2 år tillbaka och under dessa 2 år har det kommit in fyra orosanmälningar mot den andra föräldern. Den första gällde en oro för att föräldern och barnet inte fått en positiv anknytning, den andra om att det förekommer skrik mm i lägenheten, den tredje om att barnet upplever sig otryggt i hemmet samt upplever sig slagen och den fjärde att barnet återigen upplever sig slagen och inte mår bra hos föräldern. Den andra föräldern har enbart bitvis tagit emot och tillgodosett sig av den stödbehandlibg som socialtjänsten satt in för att trygga upp runt barnet. Är detta skäl för mig att söka egen vårdnad om barnet och kan detta ses som grund för att jag skulle få egen vårdnad?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen presumtion för gemensam vårdnad utan vårdnaden bestäms utefter vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Domstolen resonerar dock gärna så att gemensam vårdnad är utgångspunkten i de fall där barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt.

Vid ett avgörande av vårdnadsfrågan tar domstolen hänsyn till flera aspekter så som föräldrarnas lämplighet. Där ingår det om barnet far illa på grund av bristande tillsyn eller om barnet upplever våld och otrygghet i hemmet.

Är det så att att grunden till orosanmälningarna stämmer kommer de ha en inverkan på vårdnadsfrågan. Omständigheterna du angav med våld i hemmet pekar på att föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Domstolen tar även hänsyn till andra omständigheter i sin bedömning av vårdnadsfrågan, föräldrarnas lämplighet är dock av stor vikt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98541)