FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/04/2019

Grovt vapenbrott och preskriptionstid

Brottet hände 2014 grovt vapen brott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vapenbrott
Vi har en vapenlag som särskilt stadgar ansvar för vapenbrott, 9 kap. 1 § vapenlagen. Vapenbrott inträffar om någon avsiktligen innehar ett skjutvapen som den egentligen inte har rätt att ha, eller om en person avsiktligen lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att ha vapnet. Straffet är då fängelse i högst tre år.


Grovt vapenbrott
Man kan även bli dömt för grovt vapenbrott, 9 kap. 1 a § vapenlagen. I så fall är straffet fängelse i lägst två år och högst fem år. För att avgöra om brottet är grovt tittar man på:
- Om personen har haft vapnen på en allmän plats, en plats människor brukar samlas eller i ett fordon på sådan plats.
- Om vapnet är särskilt farligt
- Om det har varit flera vapen inblandade
- Om gärningen i sig har varit av särskilt farlig art

Preskriptionstid
Efter en viss tid preskriberas brott, vilket innebär att de inte längre kan tas upp till åtal. Man kan heller inte bli dömd för brottet om det har preskriberats. För att bedöma preskriptionstiden utgår man från straffskalan. Straffskalan för grovt vapenbrott är lägst två år och högst fem år (se ovan), 9 kap. 1 a § vapenlagen. Eftersom straffskalan är under 8 år, men högre än två år, gäller en preskriptionstid på 10 år, 35 kap. 1 § punkt 3 brottsbalken. Om brottet skedde år 2014 kan personen alltså fortfarande bli dömd för brottet.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare