Grovt narkotikabrott?

2015-03-25 i Narkotikabrott
FRÅGA
Har en anställd i företaget som sitter häktad för narkotikabrott. Han greps på bar gärning vid försäljning och vid husrannsakan fann man 3kg cannabis och en lista på kunder o skulder. Han har nu suttit häktad i en vecka och beräknas tidigast komma ut Om ytligare en vecka. Vad kan man förvänta sig för dom i ett sådant fall? Han är tidigare ostraffad och lever under ordnade former och arbetar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I ett sådant fall som du beskriver kan man förvänta sig att han blir dömd för narkotikabrott enligt Narkotikastrafflagen (NSL). Där stadgas att både innehav och försäljning av narkotika är straffbart (se 1 § NSL här).

När det gäller påföljden för narkotikabrottet tar domstolen hänsyn till flera omständigheter. Det som aktualiseras här är bedömningen av huruvida brottet ska anses vara grovt. Enligt 1 § 2 st. NSL är straffet för narkotikabrott av normalgraden fängelse upp till tre år. I 3 § NSL framgår det att straffet för narkotikabrott är fängelse i lägst två år och högst tio år om brottet anses vara grovt. I bedömningen av huruvida brottet ska anses vara grovt beaktar domstolen "om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art" (se 3 § 2 st. här).

I frågan torde mängden narkotika (3 kg cannabis) innebära att det rör sig om ett narkotikabrott av normalgraden. Enligt senare praxis gäller förenklat att brottet rubriceras som grovt om det rör sig om minst 5 kg cannabis. Det som i frågan skulle kunna leda till att brottet betraktas som grovt är omfattningen av "verksamheten" som har bedrivits. Jag kan inte göra en fullständig bedömning i påföljdsfrågan, men enligt omständigheterna som du angav skulle förmodligen en frihetsberövade påföljd kunna bli aktuell. Längden på fängelsestraffet kommer då förmodligen bero på hur omfattande och välorganiserad verksamheten har varit vad gäller listan på kunderna och skulderna som man fann vid husrannsakan.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (424)
2020-06-25 Varför är lustgas lagligt?
2020-06-21 Pregabalin Narkotika
2020-06-16 Allmänt om innehav av narkotika
2020-06-06 Straff för innehav av amfetamin

Alla besvarade frågor (81781)