Gravort - Har äkta maka bestämmanderätt?

Min make har ett önskemål om gravort men vill ej ta strid om detta med sin dotter.

Har jag som äkta maka bestämmanderätt eller har dottern företräde.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att hänvisa till Begravningslagen (BegrL) och Ärvdabalken (ÄB).

Kort svar

-Din makes önskemål om gravort ska respekteras så långt det är möjligt.

-Det finns inte någon särskild bestämmanderätt för äkta maka eller barn vid tvister om gravort eller gravsättning. Anhöriga och närstående måste ta ett gemensamt beslut, men kan få hjälp via medling. I sista hand beslutar Länsstyrelsen om vem som får bestämma gravort.

Den avlidnes önskemål om gravsättningen ska respekteras

Din makes vilja och önskemål kring gravsättningen ska enligt lag respekteras av anhöriga och närstående, eller den som ordnar med gravsättningen (BegrL 5 kap. 1 §). Det betyder att din makes önskemål om gravort ska följas så långt det är möjligt. Om det vid dödsfall inte finns något känt önskemål från din make är det upp till dig och din makes dotter och eventuellt andra anhöriga att ta ett gemensamt beslut om gravsättningen. Ifall ni inte lyckas komma fram till ett gemensamt beslut kan det bli aktuellt med medling, vilket jag återkommer till lite längre ned i svaret.

Din make bör göra sin vilja känd för anhöriga och närstående

Det är inte helt ovanligt att konflikter kring gravsättning och gravort uppkommer mellan närstående till den som är avliden. I många fall avhjälps problemet genom att den avlidne har uttryckt sin egen vilja eller önskemål i frågan. Det är därför viktigt - om det är möjligt - att din make berättar om sin vilja för sina närstående.

Om ni tror att det ändå kan bli en konflikt om gravorten när din make avlidit, kan ett säkrare sätt att göra sin vilja känd vara att skriva ett testamente. Det är viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som är nödvändiga för giltighet. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknas av två vittnen (ÄB 10 kap. 1 §). Ett annat alternativ är att kontakta en begravningsbyrå. Vissa begravningsbyråer tillhandahåller en typ av dokumenttjänst där din make kan teckna ned sina önskemål, varpå på dokumentet förvaras och skickas ut till närstående i händelse av dödsfall. Detta dokument skall dock ej jämställas med ett testamente, som är juridiskt bindande.

Om de anhöriga inte kommer överens om gravsättningen ska medling ske

Som ovan nämnt ska din makes vilja respekteras. Men i det fallet att du och din makes dotter ändå inte kommer överens om gravsättningen är huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort din make var folkbokförd, skyldig att medla mellan er (BegrL 5 kap. 3 §). Begravningshuvudman är vanligtvis Svenska kyrkans församlingar.

Skulle medlingen misslyckas blir det istället en fråga för Länsstyrelsen att avgöra vem av er som ska bestämma gravort. I bedömningen ska Länsstyrelsen särskilt beakta den avlidnes önskemål om gravsättningen (BegrL 5 kap. 4 §).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Ställ gärna en ny om du har fler funderingar!

Om du tror att ni behöver mer ingående juridisk hjälp, exempelvis med att upprätta ett testamente, rekommenderar jag er att kontakta Lawlines juristbyrå. Ni kan även kontakta oss på telefon för gratis rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning