Granskare av framtidsfullmakt

2019-01-23 i Avtal
FRÅGA
I en blankett för framtidsfullmakt som jag har tillgång till finns möjlighet att ange "granskare" av fullmaktsuppdraget. Vad innebär det? Finns det någon fördel med att ange ett namn här? Behöver man ange ett namn här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Framtidsfullmakter regleras i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Fullmaktsgivaren (dvs. den som ger ut en fullmakt) får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavrens (dvs. den som får fullmakt att representera någon) verksamhet. Detta framgår av 23 § lag om framtidsfullmakter. Det finns alltså en möjlighet att utse en granskare, men det finns inget krav på att en granskare måste utses.

Möjligheten att utse en granskare finns eftersom det inte sker någon kontroll från samhällets sida att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag och agerar enligt dina intressen. Om du har utsett en granskare har den rätt att begära att fullmaktshavaren ska lämna en redovisning för sitt uppdrag. Syftet med en granskare är alltså att den ska se så att fullmaktshavaren agerar i enlighet med dina intressen.

Fördelen med en granskare är att det finns någon som håller koll på att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag. Känner man att man vill ha en granskare så ska man skriva in namn på den personen i framtidsfullmakten.

Även om man inte utser en granskare ska fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag. Redovisning behöver dock inte lämnas oftare än en gång per år, 24 § lag om framtidsfullmakt.

Sammanfattningsvis är det alltså frivilligt om man vi ha en granskare. Man behöver inte ha det. En granskare ska hålla koll på att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag och agerar enligt dina intressen. Fördelen är alltså att det finns en person som kan kontrollera fullmaktshavarens uppdrag eftersom det från samhällets sida inte sker någon kontroll.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1179)
2019-10-14 Fråga om utbetalning av försäkring vid skada på hyrbil
2019-10-11 Hjälp med att skriva ett köpekontrakt
2019-10-11 Rättigheter vid fel i en privatleasad bil
2019-10-10 Bokningen sa 600 kr, prislistan har sedermera uppdaterats till 650 kr, vilket pris gäller?

Alla besvarade frågor (73748)