Gränser för hets mot folkgrupp

2017-06-12 i Övriga brott
FRÅGA
Hallå hallå!Jag landade i en diskution med ett par kompisar om var gränsen för hatbrott och hets mot folkgrupp går.De hävdar att man kan bli dömd utifrån motivet på en tröja man bär på offentlig plats om det riktar sig mot ras, kön eller en funktionsnedsättning. Jag står fast vid att det är helt absurt att bli dömd för att det står "Fuck the colorblind" på ens tröja, det kanske inte är det bästa exemplet men har sätt folk gå runt i sånna tröjor.Om man nu kan bli dömd för ett motiv på en tröja, hur grovt måste det vara? Läste om en man som blev dömd för att han hade en swastika på sin tröja, swastikan hade varit ett religöst emblem i över 3000 år innan det blev "kapat" av Hitler, tar man hänsyn till detta när domenläggs?Med Vänliga HälsningarXX som landar i konstiga diskutioner
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vilken intressant diskussion! Jag tror ni skulle passa bra på juristlinjen allihopa!

Inledningsvis vill jag bara säga att det i Sverige inte finns något rent hatbrott. Det som i vardagstal kallas för hatbrott är hets mot folkgrupp, olaga diskriminering, ärekränkningsbrotten, olaga hot och ofredande. Hatbrott används i Sverige huvudsakligen som en straffskärpningsfaktor. Dvs. att ett brott, oavsett vilket, som utförts ”om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet” vilket framgår av 29:2 7 p. brottsbalken.

Nu, till frågan!

Brottet hets mot folkgrupp finns i brottsbalkens 16 kap. 8 § 1 st. Där sägs att

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

De rekvisit som finns för brottet är;

(1) Ett spridande av meddelande eller uttalande. Att föra sådana anteckningar eller dylikt själv är alltså inte tillräckligt. (2) Hot eller missaktning. Det vanligaste en domstol letar efter här är att meddelandet ska få människor att göra något eller försöka ändra deras åsikt till det negativa angående folkgruppen. (3) Spridandet måste ske på en allmän plats. Det är tillåtet att uttrycka åsikter i den privata sfären. (4) Av praxis och förarbeten till brottsbalken krävs att meddelandet att sprids till fler än ett fåtal personer.

En grundläggande bestämmelse inom straffrätten är att alla rekvisiten i straffbestämmelsen måste vara uppfyllda och faller en, faller alla. Vidare krävs, vilket är vart kruxet blir i era diskussioner, att det krävs uppsåt till rekvisiten. Man kan inte dömas om man bär en tröja man själv inte vet vad den innebär etc.

Kan man då dömas för det du skriver?

Det är svårt att avgöra utan att det hela satts i en kontext. Vi vet från några rättsfall från hovrätterna (RH 1997:28, RH 2000:72) att bära hakkors på armarna kan räcka om det sprids till fler än ett fåtal samt att skrika nazistbesläktade hälsningar i ett bostadsområde också räcker. Mig veterligen har ingen domstol prövat om just färgblinda är en egen folkgrupp, men jag är något tveksam till det. Sannolikt går det då inte att dömas för att bära en såda tröja, men jag rekommenderar starkt att inte heller pröva. Beroende på omständighet kan det finnas andra brott som aktualiseras genom att trakassera andra personer, särskilt om det är riktat mot en specifik person.

Angående ”hur grovt” det måste vara ser du att domstolen kan gå på ”ringa hets mot folkgrupp” om det är svagt, men huvudregeln är att om det är inom straffbestämmelserna ovan, ska påföljd dömas ut.

Vill du eller dina vänner se lite mer om hur Högsta domstolen sett på frågan i några intressanta rättsfall kan ni kika på;

NJA 2006 s. 467 – Några män lämnade flygblad på en skola som missaktar homosexuella.

NJA 2005 s. 805 – En präst predikar om homosexuella.

Hoppas ni fått lite klarhet i ett annars svårt ämne!

Ställ gärna en ny fråga om ni undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (979)
2021-07-28 Är det brottsligt att undanhålla att man har en familj sedan tidigare, vid inledandet av en ny förbindelse?
2021-07-28 Är det olagligt att ge bort alkohol till minderårig?
2021-07-28 Innehav av barnpornografisk bild
2021-07-26 Inneha täljkniv i park

Alla besvarade frågor (94364)