FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB29/06/2022

Gränsen mellan stöld och ringa stöld?

Hej! Jag stal en parfym för 600 kr för någon vecka sen o blev påkommen av personalen o fångad på kamera. Dom ringde polisen och de tog alla mina uppgifter. Jag undrar ba om jag kommer dömas för stöld eller ringa stöld?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vart gränsen går mellan brottsrubriceringen stöld (8 kap. 1 § brottsbalken) och ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken).

För att kunna dömas för stöld krävs det att det föreligger ett tillgrepp och att tillgreppet har skett i syfte att tillägna sig saken. För tillgrepp som har skett i butik går värdegränsen normalt vid 1250 kr (NJA 2019 s 951). Värdegränsen kan däremot sänkas om tillgreppet inneburit ett större integritetsintrång. I NJA 1995 s 561 ansågs ett tillgrepp av saker med ett sammanlagt värde om 140 kr ur två handväskor vid en danstillställning utgöra stöld. Detta dels på grund av att handväskan måste lämnats utan tillsyn och dels eftersom tillgreppet innebar ett visst integritetsintrång. 

Jag kan tyvärr inte säga vad domslutet kommer att bli i din situation, men i ditt fall verkar det enligt min uppfattning inte föreligga någon omständighet som talar för att värdegränsen ska sänkas och det bör således vara fråga om ringa stöld.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig ta frågan vidare här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare