Gränsen mellan stöld och rån

FRÅGA
Min fråga är om detta räknas som stöld, rån och har jag rätt till ersättning från försäkringsbolaget i mitt fall? Stannade på en bevakad parkeringsplats i Ungern. Vi låst in oss i bilen (Volvo Amazon). Somnade och vid uppvaknandet befann jag mig i en ovanlig ställning. Min vän var i samma tillstånd. Efter någon minut upptäckte vi att en del av våra ägodelar saknades. Vi tog kontakt med Ungerska polisen och gjorde en undersökning tog bilder på brottsplatsen samt förhörde oss. Polisen förklarade för oss, att någon hade demonterat yttre bakspegeln på bilen, lyft gummitätningen på det lilla fönstret.Detta för att kunna spruta någon gas in i bilen. Vi blev då nedsövda och att på det viset de tog de sig in i bilen. Vi blev inlagda på sjukhuset Peterfy Sandor i Budapest och blodprov. Läkaren sa till mig att det kunde slutat jätte illa, eftersom jag använder hjärtmedicin. Jag var tvungen att låna pengar för att kunna återvända till Sverige. Jag har inga fysiska skador, men händelsen har medfört avsevärt psykiskt lidande och försämrat allmäntillstånd. Händelsen plågar och påminner mig dagligen. Försäkringsbolaget vill klassificera detta som stöld i bil samt motiveras att det inte hade förekommit fysiskt våld och väskryckning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om det du varit med om skulle kunna räknas som rån istället för att som försäkringsbolaget räknat det, som stöld.

Stöld och rån

Med stöld innebär att olovligen ta något som tillhör någon annan. (8 kap. 1 § brottsbalken). Eftersom någon tog era ägodelar från er har ni utan tvekan varit utsatta för en stöld. En stöld kan dock i vissa fall istället klassas som ett rån, det gäller exempelvis om man i direkt samband med stölden även var utsatt för så kallat kvalificerat våld. (8 kap. 5 § brottsbalken).

Kvalificerat våld krävs för rån

Kvalificerat våld krävs alltså för att man ska kunna ha varit utsatt för ett rån. Mildare former av våld som en knuff räknas inte som kvalificerat. Kvalificerat våld innebär istället våld som antingen klassas som en misshandel (enligt 3 kap. 5 § brottsbalken) eller ageranden som innebär att nästan helt förhindra någon från att kunna röra sig fysiskt, exempelvis genom att fängsla någons händer och fötter. Eftersom ingen hållit fast er fysiskt eller liknande i samband med stölden är det framförallt intressant att titta på om det ni varit utsatta för kan utgöra en misshandel.

Har ni varit med om en misshandel i samband med stölden?

Misshandel att tillfoga någon annan kroppskada, sjukdom eller smärta eller att försätta en person i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. (3 kap. 5 § brottsbalken) Det är svårt att se att ni blivit utsatta för kroppskada, sjukdom eller smärta i direkt samband med stölden. Däremot är sömn ett exempel på vanmakt som nämns i flera rättsfall från högsta domstolen. (För källa finns NJA 2013 s 397 och NJA 1997 s 538.)

I din fråga berättar du att den ungerska polisen förklarat att ni blev nedsövda genom en gas i samband med stölden. Som jag tolkar din fråga verkar det även finnas blodprov som visar att detta skett. Min bedömning är att detta är ett typexempel på att bli försatt i vanmakt och att ni därför bör anses ha varit utsatta för en misshandel. Eftersom misshandeln skedde i direkt samband med stölden finns goda skäl att räkna det ni varit utsatta för som ett rån.

Sammanfattning

Rån är bland annat att bli utsatt för kvalificerat våld i samband med en stöld. Med kvalificerat våld avses bland annat misshandel och en variant av misshandel är att bli försatt i sömn. Eftersom ni blev försatta i sömn i samband med stölden är min bedömning att det ni var utsatta för var ett rån. Jag kan inte svara på vilken ersättning du kan ha rätt till, men min bedömning är att starka argument finns för att räkna händelsen på ett annat sätt än försäkringsbolaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (525)
2019-08-16 Kan jag dömas till fängelse för en stöld som var ett misstag och som jag ångrar?
2019-08-12 Påföljd vid snatteri
2019-07-31 Är det brottsligt att ta och låsa in annans egendom?
2019-07-30 ​Vilken påföljd kan man få för brottet stöld?​

Alla besvarade frågor (72173)