Gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden

2017-02-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Jag har handlat bensodiazepiner på en shop på nätet som nu har åkt dit. Polisen har gått igenom alla utgående paket. Jag själv fick samtal i torsdags för ett telefonförhör och delgavs misstanke om narkotikabrott alt. ringa narkotikabrott. Vart går gränserna mellan ringa och narkotikabrott? Straffpåföjd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vilka handlingar som klassas som narkotikabrott och vilka straff som kan bli aktuella finns i Narkotikastrafflagen, den hittar du här.

Bedömningen för huruvida en gärning ska klassas som narkotikabrott av normalgraden enligt Narkotikastrafflagens 1§ eller som ringa narkotikabrott enligt avgörs från främst med hänsyn till arten och mängden narkotika, och övriga omständigheter.

Att hänsyn tas till arten av narkotika innebär att gärningar som involverar tyngre typer av narkotika, som exempelvis heroin och kokain, vanligtvis klassas som narkotikabrott av normalgraden. Om gärningen istället rör exempelvis cannabis är det större sannolikhet att brottet ses som ringa.

Att hänsyn tas till mängden narkotika innebär att gärningar som involverar narkotika i större mängder normalt klassas som narkotikabrott av normalgraden, medan det är större sannolikhet att brottet ses som ringa vid mindre mängder.

Om en gärning involverar tyngre typer av narkotika krävs en mindre mängd för att det ska klassas som narkotikabrott av normalgraden. Rör gärningen istället en typ av narkotika som ses som mindre farlig kan även innehav av något större mängder klassas som ringa narkotikabrott.

Som exempel på var gränsen mellan ringa och normalgradigt narkotikabrott tidigare har ansetts gå kan nämnas ett antal rättsfall.

I rättsfallet NJA 2012 s.849 kom domstolen fram till att innehav av 50 ecstasytabletter ansågs som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av 5 ecstasytabletter var att klassa som ringa narkotikabrott. I NJA 2008 s.653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden. I hovrättsfallet RH 2014:31 bedömdes olovlig framställning av en mindre mängd cannabis för eget bruk som ringa narkotikabrott. I hovrättsfallet RH 2008:49 ansågs innehav av två Subutextabletter à 8 mg utgöra ringa narkotikabrott.

Det är viktigt att komma ihåg att var gränsen mellan ringa och narkotikabrott av normalgraden ska gå i ett fall avgörs utifrån omständigheterna i just det enskilda fallet.

Enligt Narkotikastrafflagens 1§ är straffet för narkotikabrott av normalgraden fängelse i upp till 3 år. Enligt Narkotikastrafflagens 2§ är straffet för ringa narkotikabrott istället böter eller fängelse i högst 6 månader.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (542)
2021-07-31 En snusdosa med oanade konsekvenser
2021-07-29 Är det olagligt att ha gabapentin i kroppen?
2021-07-27 Kan man ta med icke godkänd medicin in i Sverige?
2021-07-27 Får man ta med medicinsk marijuana till Sverige?

Alla besvarade frågor (94585)