Gränsen mellan Narkotika av normalgraden, ringa och grovt.

2021-02-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej kan det räknas som narkotikabrott av normalgraden eller grovt om en person brukar stor mängd narkotika för eget bruk eller räknas det alltid som ringa när det är eget bruk?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, undrar vad gränsen går mellan narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och även ringa narkotikabrott. För detta hänvisar du till bruk av en stor mängd narkotika för eget bruk. Dessa frågor aktualiserar bestämmelserna i Narkotikastrafflagen.

Narkotikabrott

I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare!

Bedömningen för huruvida en gärning ska klassas som narkotikabrott av normalgraden och ringa narkotikabrott avgörs främst med hänsyn till arten, mängden narkotika och övriga omständigheter (1–2 §§ Narkotikastrafflagen).

Att hänsyn tas till arten innebär att gärningar som involverar tyngre typer av narkotika som är mer beroendeframkallande, som exempelvis heroin och kokain, vanligtvis klassas som narkotikabrott av normalgraden. Det finns emellertid ett undantag för obetydliga mängder, de kan komma att betraktas som ringa.

När det kommer till mängden är det gärningar som involverar narkotika i större mängder som klassas som narkotikabrott av normalgraden, medan det finns en stor sannolikhet att brottet ses som ringa vid mindre mängder. Rör gärningen istället en typ av narkotika som ses som mindre farlig kan även innehav av något större mängder klassas som ringa narkotikabrott.

Några exempel på avgöranden som illustrerar det som ovan sagt: I NJA 2008 s. 653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden. Lite senare, I rättsfallet NJA 2012 s. 849 framhöll domstolen att innehav av 50 ecstasytabletter ansågs som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av 5 ecstasytabletter ansågs vara ringa narkotikabrott. I hovrättsfallet RH 2014:31 bedömdes olovlig framställning av en mindre mängd cannabis för eget bruk som ringa narkotikabrott.

Vid grovt narkotikabrott ska vid bedömningen däremot särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt (se 3 § narkotikastrafflagen). Hänsyn tas även till om det avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskild vikt läggs dessutom på hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningspersonen visat genom sin befattning med narkotikan. Ytterligare en omständighet som tas hänsyn till är om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel.

Ditt fall
Det är viktigt att komma ihåg gränsen mellan ringa, narkotikabrott av normalgraden och grovt narkotika avgörs utifrån omständigheterna i just det enskilda fallet. Bruk av narkotika är olovligt enligt 1§ p 6 narkotikastrafflagen. Vilken grad brottet just ditt fall omfattas av beror, som redan nämnts, på omständigheterna. En stor mängd kan vara normalgraden men även ringa beroende på vad det är för narkotika.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (565)
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?
2021-11-30 Vad kan jag få för straff för innehav av 200 cannabisplantor?

Alla besvarade frågor (97615)