Gränsen för våldtäkt mot barn

FRÅGA
Hej!Jag undrar om det finns något som enligt svensk lag förbjuder samlag mellan t.ex en 15 åring och en 25 åring? Det måste det väl finnas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) sägs det att:

Den som har samlag med ett barn under femton år eller den som har samlag med ett barn som fyllt femton år men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Det är alltså inte olagligt för en 25-åring att ha samlag med en 15-åring under förutsättning att dessa inte har en sådan relation som avses ovan, det vill säga exempelvis om 25-åringen är 15-åringens förälder eller om 15-åringen står under dennes fostran eller liknande. Gränsen för våldtäkt mot barn går därmed normalt vid 15 år.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Brottsbalken 6 kap. 4 §.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (321)
2020-08-03 Är det olagligt att skicka 'nudes'?
2020-08-01 Är det alltid våldtäkt om man sover?
2020-07-31 Sugardating - Är det prostutition?
2020-07-31 Straffskala för våldtäkt

Alla besvarade frågor (82628)