Gränsdragningen mellan stöld och snatteri

Jag vet att skillnaden på snatteri och stöld ligger på 1000 kr, men finns det andra gränser för andra brott? Typ skattebrott, bidragsbrott, penningtvätt, bokföringsbrott mm?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om gränsdragningen mellan stöld och snatteri.

Som huvudregel är en gärning inom straffrätten bunden av gärningsbeskriven och olika rekvisit som gärningen måste uppfylla i en paragraf i brottsbalken för att gärningsmannen skall bli åtalad eller i ett senare skedde dömd för den.

Enligt Brottsbalken 8 kap, 1 §:

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. Vilket är definitionen av stöld enligt svensk rätt.

Enligt Brottsbalken 8 kap, 2 §:

2 § Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2017:442). Vilket är definitionen av snatteri enligt svensk rätt.

Ringa stöld, benämns som snatteri i vardagligt språk. RH 1996:90: Påföljden för snatteri i butik av en vara värd 86 kr har bestämts till dagsböter, ej penningböter.

För att ett brott skall vara uppfyllt måste den täcka vissa förutsättningar i brottsbeskrivningen och rekvisit i övrigt för att gärningsmannen skall kunna dömas för brottet. I enlighet med din fråga har de brottstyper som du nämner olika rekvisit som måste anses uppfyllda för att brottet skall vara uppfyllt, olika brottstyper och handlingar identifieras med handlarna i samband med brott och brottsbeskrivningen i paragrafen. Dessa går inte in i varandra eller kan överskrida utan för varje handling måste det ske en bedömning i varje enskilt fall.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria RosschereeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo