Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld

FRÅGA
Hej!Jag gjorde något dumt idag, jag handlade och skannade själv varor för 841 kr och skulle lämna tillbaka andra skar men jag har tagit dem istället utan att betala och det var för 340 kr på Ica.Jag vet inte varför jag gjorde det, men jag vet att det är väldigt dumt, jag mår jättedåligt av det här och känner mig som en kriminell. Jag har ett bra jobb och jag gör aldrig något olidligt annars men den här gången var jag väldig dum. Vakten såg mig och följde mig och sen tog mig till ett rum och sen ringde polisen. Polisen sa mycket men jag var helt borta jag skämdes mycket och förstod inte så mycket. Dem sa att jag ska ska få 30 dagsböter på över 13 000 kr och undersökningsledare ska godkänna det först. Min fråga är, kan jag få så mycket straff? Kan jag inte komma undan med att få prick i registret?Tusen tack för svaret och förlåt mig för det här.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har plockat på dig varor för 841 kr, men låtit bli att skanna in varor värda 340 kr. Varor värda 340 kr har alltså inte blivit skannade för betalning i kassan där du blivit tagen för stöld.

Vilket brott aktualiseras?

Din fråga gäller brottet stöld. I och med att vakten ingrep innan stölden fullbordades blir det fråga om försök till stöld istället för stöld (8 kap. 12 §). Högsta domstolen har dragit gränsen mellan stöld och ringa stöld vid 1250 kr (NJA 2019 s. 951). Allt över 1250 kr ses alltså som stöld, och allt under 1250 kr anses vara ringa stöld. Av din fråga framgår det att värdet på de varorna som du inte skannade var 340 kr. Därför bör ditt försök till stöld anses som försök till ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Det är dock bara stöld och grov stöld som är straffbelagt när det gäller försök till stöld. Ringa stöld är alltså inte straffbart på försöksstadiet. Förutsatt att varorna som du inte skannade var värda under 1250 kr, ska du inte bli straffad och slipper både dagsböter och prick i registret.

Om det skulle vara så att de ickeskannade varorna överstiger 1250 kronor

Om det skulle vara så att de ickeskannade varorna överstiger 1250 kr kan du istället komma att bli dömd för försök till stöld (8 kap. 12 § och 23 kap. 1 § BrB). Det låter som att det är detta straff som polisen syftat på. För att du ska bli dömd för försök till stöld förutsätter det dock, som sagt att de ickeskannade varorna överstiger 1250 kr. Jag råder dig därför att dubbelkolla så att varorna du tänkte stjäla inte var värda mer än 1250 kr. Hur mycket värda de ickeskannade varorna var blir avgörande för ditt straff.

Vad kan man få i dagsböter?

Om det skulle vara så att du blir dömd för försök till stöld kan de det bli så att du får betala dagsböter. Det lägsta dagsbötesstraffet är 30 dagsböter om 50 kronor, det vill säga 1500 kr. Det högsta bötesstraffet är 200 dagsböter om 1 000 kronor, alltså 200 000 kr (25 kap 2 § BrB). Om det finns särskilda skäl får dagsbotens belopp sänkas (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Antalet dagsböter kommer domstolen fram till efter en bedömning i det enskilda fallet. Saker som din ekonomiska situation, om du stulit tidigare är avgörande i den bedömningen.

Sammanfattning

Av din fråga gör jag bedömningen att ditt försök till stöld är att anse som ringa stöld, eftersom beloppet på varorna understiger 1250 kronor. Försök till ringa stöld är inte straffbart. Förutsatt att dina ickeskannade varor endast var värda 340 kronor som framgår av din fråga, ska du inte bli straffad. Den informationen som polisen gav dig rörde dagsböter som gäller vid försök till stöld (belopp som överstiger 1250 kr). Om det skulle vara så att de ickeskannade varorna överstiger 1250 kronor kan du behöva betala dagsböter om 13 000 kr.

Hoppas att detta var tydligt. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (757)
2022-01-20 Glömt skanna vara i självskanning?
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?

Alla besvarade frågor (98654)