Gränsdragningen mellan försök och förberedelse till brott

2020-05-11 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Min fråga ställer jag i ett scenario.I scenariot, har person X i syfte att döda person Y som ska hålla ett offentligt tal på en scen i en stor lokal. Person X tar sig in genom metall detektorerna med sitt skjutvapen. Han blir strax där efter påkommen att ha ett vapen med sig, och blir därav gripen. Frågan är alltså, ska personen dömas för försök till mord enligt 3 kap. 11 § BrB, eller för förberedelse till mord enligt 3 kap. 11 § BrB. Problemet jag har är att veta vad gränsen mellan förberedelse, och försök till exempelvis mord. Är en förberedelse allt innan ett tydligt försök?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande försök och förberedelse till brott regleras i 23 kap. BrB.

Försök (23 kap 1 § BrB)

För att person X ska dömas för försök till mord krävs att hen har påbörjat utförandet av brottet. Denna tidpunkt kallas försökspunkten. Försökspunkten sätts normalt kort före brottet fullbordas (i detta fall kort före person Y dödas). Det som typiskt sett krävs av person X är att hen åtminstone har lyft vapnet och siktat mot person Y. Högsta domstolen har även varit försiktiga med att sätta försökspunkten för tidigt i en händelsekedja (NJA 1995 s. 405), så i detta fall hade det krävts mer av person X än att bara ta sig till platsen för att dömas för försök till mord. Jag kan nämna att det utöver påbörjandet av brottet krävs att person X har haft för avsikt att döda person Y. Det ska även ha funnits en risk (fara) för att han lyckas fullborda brottet.

Förberedelse (23 kap. 2 § BrB)

För att person X ska dömas för förberedelse behöver hen ha tagit emot eller lämnat en betalning för att brottet ska utföras eller så ska hen ha skaffat ett hjälpmedel som ska användas för att utföra brottet. Att ta med sig ett vapen är ett typexempel på en förberedande gärning. Person X måste även göra detta i syfte att döda person Y och det ställs även ett krav på att det finns en risk (fara) för att brottet fullbordas.

Sammanfattning

Man kan alltså säga att gränsen mellan försök och förberedelse går vid försökspunkten. Om person X har förberett sig för att döda person Y genom att exempelvis skaffa ett vapen, så har hen gjort sig skyldig till förberedelse till mord. Så fort hen går vidare till att börja utföra brottet, så övergår det till försök till mord.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (919)
2021-03-05 Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?
2021-03-04 Är det brottsligt att tänka en tanke?
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

Alla besvarade frågor (89908)