Gräns för ringa narkotikabrott cannabis

2014-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
hej, jag har en dotter som har använt marijuana ganska mycket, hennes far bor i USA och där har hon via läkare fått tillstånd att röka i medicinskt syfte( hon har ADHD). Vi har haft problem med detta i Sverige men hon säger att hon slutat. Således blev vi ganska chockade när hon blev tagen av polisen och straffad för ringa narkotika brott. Jag undrar nu HUR mkt marijuana man ska har på sig för ringa narkotika b.? främst vill jag veta om hon ljuger då hon säger att behållaren på hennes nyckelring "bara" innehöll ngr blad.... Vad krävs för ringa narkotika brott i mängd??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Cannabis klassas som narkotika och bestämmelserna om narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, här

Var gränsen går huruvida ett narkotikabrott ska anses som ringa framgår dock inte direkt av lagen utan följer av rättspraxis.

När det gäller narkotikabrott tittar man huvudsakligen på vilken typ av narkotika det är, om innehavet är för eget bruk eller ej samt mängden narkotika.

I och med att man tittar på flera faktorer vid bedömningen av huruvida ett narkotikabrott är att anse som ringa eller inte är det inte endast mängden narkotika som spelar in. Men man brukar i praxis anse att gränsen för ringa innehav av cannabis går vid ungefär 50 gram. Det vill säga att om det är under 50 gram är det att anse som ringa narkotikabrott och om det är 50 gram eller mer är det att anse som "vanligt" narkotikabrott.

Men det är som sagt även andra omständigheter som avgör. Ett innehav av exempelvis 20 gram cannabis skulle kunna utgöra "vanligt" narkotikabrott om det finns skäl att anta att personen som innehar cannabisen ska sälja det istället för att ha det för eget bruk.

För att undvika missförstånd vill jag poängtera att gränserna för innehav av narkotika skiljer sig beroende på vilken typ det handlar om. Skulle det istället röra sig om exempelvis heroin, kokain eller amfetamin är gränserna mycket lägre satta.

Hoppas detta blir till hjälp för dig!

Vänliga hälsningar,

Fredrik Wiggh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (556)
2021-11-22 Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?
2021-11-17 Är spice olagligt?
2021-10-31 Hur länge finns THC kvar i blodet efter konsumtion av cannabis?
2021-10-28 Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

Alla besvarade frågor (97307)