Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?

2021-12-01 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Vi bor i en lyhörd bostadsrätt och vår granne bankar i väggen flera gånger om dagen för att vår dotter på 10 månader gråter och gör ljud ifrån sig när hon leker. Bankandet skrämmer min dotter vilket gör att hon ibland blir ännu mer ledsen. Är det okej att grannen fortsätter banka trots att jag pratat med hen om att vår dotter endast är ett par månader gammal och att gråt är oundvikligt. Vad har vi för rättigheter i detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni bor i en bostadsrätt blir bostadsrättslagen (BrL) aktuell i detta fall. Störningar regleras i 7 kap. 9 § BrL och där framgår det att bostadsrättshavare är skyldiga att inte orsaka sin grannar störningar som kan vara skadliga för deras hälsa eller försämra deras bostadsmiljö. Dessutom måste störningarna vara av den grad att de skäligen inte bör tålas av grannarna. Det innebär att lindrigare störningar, som därmed måste tålas av grannar, är sådana störningar som är normalt förekommande i hus där det bor många människor. Var gränsen går mellan lindriga störningar och störningar som skäligen inte bör tålas är förstås svår att dra, men enligt praxis ska man normalt se till den allmänna uppfattningen om ett ljud. Till sådana störningar som räknas som lindriga och som därmed måste tålas av grannar hör exempelvis barn som leker.

Ljud från ett barn som gråter eller leker är alltså något som är normalt förekommande och som grannar därmed måste tåla. Er granne har således ingen rätt att banka i väggen på grund av detta. Detta är i sig en störning som ni som grannar inte skäligen bör tåla. Eftersom du redan har försökt att prata med hen så rekommenderar jag dig att kontakta er bostadsrättsförening och berätta om ert problem, så att den kan ta kontakt med grannen och klargöra vad som gäller i detta fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1269)
2022-01-22 Ändra ägarförhållanden av en bostadsrätt
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98575)