Granne som lagar illaluktande mat

2015-10-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Min granne tillagar sådan mat att det sprids illaluktande doft i hela huset. Surströmmings nivå alltså. Fastighetsägaren har gjort allt han kan för att lösa problemet. Och hyresgästen vägrar visa hänsyn. Våra vänner vill helst inte komma till detta hus pga dettaFinns det ngn laglig rätt att få dem förflyttade el något för att få situationen löst? Vi har kontakt m hyresgästföreningen men i lagen verkar det vara ett moment 22. Vad gör vi?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresförhållanden reglerar i Jordabalken kap 12 (här). Enligt 12 kap 25 § har hyresgästen en skyldighet att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som försämrar deras bostadsmiljö så mycket att det inte skäligen bör tålas. Om störningarna, i detta fall lukten, är av sådant slag att de inte skäligen bör tålas, har hyresvärden en skyldighet att säga till din granne att omedelbart upphöra med störningarna samt underrätta socialnämnden om detta. Om hyresgästen ändå inte rättar sig finns skäl för uppsägning, Jordabalken 12 kap 46 § 2 p., eller så ska hyresavtalet anses förverkat enligt JB 12 kap. 42 § 6 p.

Frågan i detta fall blir därför om den lukt du beskriver "skäligen bör tålas". Detta är svårt att svara på då det inte framgår hur länge eller hur ofta lukten sprider sig till er lägenhet samt hur stark doften är, även fast det såklart är en jobbig situation för er. Det har tidigare förekommit att hyresgäster sagts upp på grund av att illa lukt kommer från lägenheten, men då har det oftast rört sig om att hyresgästen i fråga har vanvårdat lägenheten. I detta fall pekar ingenting mot vanvård, utan endast att lukten kommer från matlagning. Att Hyresgästföreningen beskriver er situation som ett "moment 22" kan peka på att lukten kan anses vara sådan att den skäligen bör tålas. Eftersom en hyresgästs besittningsskydd är starkt kan det därmed vara svårt för hyresvärden att säga upp grannens hyresavtal endast på grund av detta.

Slutligen är mitt tips att ytterligare rådfråga Hyresgästföreningen om det finns möjlighet att gå vidare med detta till hyresnämnden.

Hoppas allt löser sig!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84401)