Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna

2021-04-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har lite problem med en granne som insisterar på ställa saker i trapphuset. I vår bostadsrättsförening är det tydligt skyltat i trapphuset samt står i stadgarna att saker inte får finnas i trapphuset för risken som uppkommer vid eventuell brand. Sakerna som ställs där är inte små saker utan barncyklar, barnvagnar samt sparkcyklar. Det blir inte bättre när en av personerna som bor i trappuppgången är rörelseförhindrad/ rullstolsbunden. Jag har varit i kontakt med föreningen och grannen i fråga har fått en verbal varning men fortsätter endå (har fortgått i ca 1 år), hur många varningar behövs för att man i fråga kan börja diskutera om eventuell vräkning. Samt vilka krav kan jag ställa på föreningen att dom ska lösa problemet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur många varningar behövs?

Den bostadsrättshavare som inte rättar sig efter föreningens regler riskerar att dess rätt till bostaden förverkas (7 kap. 18 § femte punkten, samt 9 § bostadsrättslagen). När rätten till bostaden är förverkad har föreningen rätt att säga upp bostadshavaren till avflyttning (7 kap. 18 och 24 §). Rätten förverkas inte om det bostadshavaren gjort endast är ringa betydelse (19 § första stycket första meningen). Risken sakerna i trapphuset skulle innebära vid brand medför enligt min åsikt att det inte är av ringa betydelse.

Sådan uppsägning får dock ske först i och med att bostadsrättshavaren inte rättar sig efter tillsägelse (7 kap. 20 § första stycket). Föreningen kan vid en eventuell följande tvist behöva kunna bevisa att de skickat en tillsägelse (se Svea Hovrätts dom mål T 4790–06), varför det är en god idé att inte bara säga till verbalt, utan exempelvis skicka ett rekommenderat brev med tydlig uppmaning om rättelse och information att uppsägning till avflyttning annars kan bli aktuellt. Det krävs alltså en varning, men en är tillräckligt: om bostadshavaren inte rättar sig utan dröjsmål efter tillsägelsen har föreningen rätt att säga upp denne.

Vilka krav kan du ställa på föreningen?

Det sätt lagtexten är utformad innebär att föreningen har valet att säga upp personen i fråga eller inte. Det är således inte en skyldighet i lagen för föreningen att säga upp den som förverkat sin rätt till lägenheten. Styrelsen ska ju dock förstås representera föreningens medlemmar och ansvarar för att upprätthålla sina egna stadgar. Ni inom föreningen bör ta upp frågan med styrelsen och kräva att de uppfyller sitt ansvar och upprätthåller säkerheten och efterlevnaden av föreningens stadgar. Jag rekommenderar att styrelsen skickar en tydlig rättelseanmaning till bostadshavaren på ett bevissäkrat vis – en mer konkret varning på det sättet kan få din granne att inse allvaret och rätta sig.

Lycka till, och du är varmt välkommen att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1244)
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?

Alla besvarade frågor (95873)