Grannar - lekande barn

2020-03-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. En medlem i BRF har med styrelsens godkännande satt upp en lekstuga på sin tomt (marklägenheterna har egna tomter). En annan medlem som har sovrum på samma sida av huset har framfört klagomål med hänvisning till att hon arbetar natt och får sin dagsömn störd av lekande barn. Barnen är i yngre skolålder och lekstugan används därmed under terminstid främst helger och eventuellt sen eftermiddag under veckodagar. Endast under skollov används den i någon större utsträckning dagtid. Har en nattarbetares behov av sömn dagtid företräde framför barns lek på en medlems egna tomt? Tacksam för snabbt svar då vi snart har årsstämma och det lämnats in en motion i frågan.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till grannar ska jag börja med att säga att man ska prata med varandra, det mesta löser sig genom att diskutera. Det finns inga riktiga juridiska svar på denna fråga men det framgår av 7 kap 9 § Bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren ska använda lägenheten så att omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. När det gäller hur högt ljud eller liknande så har alla rätt att leva och därför får man acceptera en viss mån av störande och ljudnivå. Det betyder att grannar ibland får tåla fester och att grannar måste tåla ljud från lekande barn.

I din fråga är det barn som leker utomhus och ska poängteras att de inte är inomhus och låter, vilket oftast brukar höras mera. Det betyder att barnen har självklart rätten till att leka, vilket kan medföra ljud. Om det hade varit på kvällen när de flesta sover kan man eventuellt behöva dämpa sig något. Men barn som leker mitt på dagarna är ett ljud vi alla får leva med. Alternativet är att sova med öronproppar då borde ljudet från barnen försvinna.

Sammanfattning

Eftersom bostadsrättslagen inte reglerar denna fråga i någon större utsträckning utan mer är utformad som att alla grannar ska komma överens finns det inga egentliga riktlinjer. De riktlinjer som finns är att en del ljud från vi alla tåla och speciellt när det kommer till lekande barn.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1168)
2021-04-18 Stämmobeslut eller styrelsebeslut vid balkongrenovering?
2021-04-17 Får bostadsrättsföreningen bestämma att man inte får ha katt utomhus?
2021-04-14 Kan brott mot ordningsregler innebära förverkande av en bostadsrätt?
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?

Alla besvarade frågor (91307)