FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt30/07/2020

Grannar klagar på störningar som skäligen ska tålas

Hej,

Vi är en familj på tre (två vuxna och ett barn på två år) som bor i en bostadsrätt. För ca två år sedan fick vi nya grannar och allt var frid och fröjd till en början.

Men för ca ett år sen har dom börjat klagat väldigt mycket på att vi är högljudda. Vi har aldrig gjort något speciellt högljutt av oss (renovering, hög musik etc) utan vi leker med vårat barn, tappat saker och sånt man gör i vardagen. Vi är noga med att vara tysta den tid som står i reglerna för föreningen vi bor i (mellan 22:00 - 08:00). Vi har gjort mycket för att anpassa oss till grannarna, till och med nekat vårat barn lek med lego innan klockan 8. Men oavsett så hittar dom något att klaga på.

De står i fönstret och tittar på oss för att komma ut i trappen och klaga när vi går in efter lek ute eller varit ute med soporna. Detta gör att vi drar oss från att gå ut med vårat barn och leka i parken och vi påverkas negativt av att grannen alltid ska klaga på oss.

Vi gör ju inget fel och vi vet inte vad vi ska göra, vi trivs verkligen här med detta har gjort att vi vill flytta härifrån.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Störningar enligt bostadsrättslagen

Då er boendeform är en bostadsrätt är det bostadsrättslagen (BrL) som är tillämplig i detta fall.

Störningar regleras i 7 kap. 9 § BrL. Bestämmelsen föreskriver en skyldighet för bostadsrättshavare att inte orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för deras hälsa eller försämra deras bostadsmiljö. Störningarna måste utöver detta dessutom vara av den graden att de inte skäligen bör tålas av grannarna. Dessutom ställs det krav på hyresgästen att iaktta sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Vilka störningar bör skäligen tålas av grannar?

Lindrigare störningar, som får tålas av grannar, kan anses utgöra sådana störningar som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus, exempelvis ljud från lekande barn. För att avgöra vart gränsen för godtagbar störning går får man normalt se till den allmänna uppfattningen. I denna bedömning beaktas därmed inte hyresgästernas individuella situation, så som exempelvis extra känslighet mot höga ljud eller att hyresgästen är nattarbetare och behöver sova under dagarna. Generellt brukar dock anses att grannar få tåla högre ljudnivåer under dagen, men att det ska vara tyst och lugnt under nattetid.

Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande störningar i bostadsrätter som möjligen kan ge viss vägledning för att avgöra vilken nivå av störningar som är acceptabla. I NJA 1991 s. 574 var det fråga om en bostadsrättshavare som spelat piano ett antal timmar varje dag. För att avgöra om störningen var acceptabel eller inte tog domstolen hänsyn till bl.a. ljudnivån som grannarna utsattes för och det faktum att det hade varit tyst under nattetid. Domstolen gjorde därefter en intresseavvägning mellan musikerns intresse att kunna utöva sin musik och grannarnas intresse att inte bli störda. Pianospelet ansågs i fallet vara en störning som grannarna fick tåla.

Vilka åtgärder finns mot störningar i boendet?

Bostadsrättsföreningen har en skyldighet att se till att eventuella störningarna omedelbart upphör. Därutöver ska även socialnämnden underrättas i kommunen där lägenheten är belägen, 7 kap. 9 § stycke 2 BrL. Rättar sig inte grannen efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar kan föreningen dessutom säga upp bostadsrättshavaren, 7 kap. 9 § stycke 3 BrL.

Vad gäller i ert fall?

Av omständigheterna i din fråga drar jag slutsatsen att ni inte utgjort någon störning i lagens mening. Som konstaterats får grannar nämligen tåla normalt förekommande störningar, så som exempelvis lekande barn. I denna bedömning beaktas inte eventuell extra känslighet hos grannarna. Det ska dock påpekas att det är er bostadsrättsförening som ska göra en bedömning av huruvida störningarna är sådana att de skäligen bör tålas av era grannar.

Med hänsyn till att grannar klagat på er vid upprepade tillfällen, samt att detta tycks ha påverkat er bostadsmiljö finns det även en möjlighet att anse att era grannar gjort sig skyldiga till störningar som avses i lagens mening. Som påpekats är det här bostadsrättsföreningens skyldighet att ni inte utsätts för sådana störningar.

Mitt råd till er är att i första hand att kontakta er bostadsrättsförening och berätta om omständigheterna i ert fall. På så sätt kan de hjälpa er att klara ut konflikterna mellan era grannar. Om konflikten ändå inte löser sig kan man kontakta hyresnämnden för att få tvisten löst. Har ni ytterligare funderingar kan ni även boka tid med våra jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?