Grader av bundenhet

2016-02-24 i Avtal
FRÅGA
Är en muntlig överenskommelse lika bindande som skriftligt avtal med vittne/ utan vittne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Svensk rätt görs det, som utgångspunkt, ingen åtskillnad i huruvida avtal är mer eller mindre bindande beroende på hur det ingånget. Vissa aspekter av ett avtal kan dock jämkas om de ses som oskäliga, se vidare 36 § Avtalslagen. Likaså finns det i vissa fall krav på att avtalet ska ingås genom en viss form, t.ex. skriftligt som vid fastighetsköp, se 4:1 Jordabalken.

Som utgångspunkt har formen för avtalets ingående, med undantag för de specifika fallen med formkrav, ingen betydelse för ifall avtalet är giltigt eller ej. Det kan dock i hög grad påverka möjligheten att bevisa avtalets existens vid en domstol ifall meningsskiljaktigheter skulle uppstå mellan parterna.
Ett muntligt avtal med ett vittne försätter ju givetvis parten i bättre situation än utan vittne, men bevismässigt är ett skriftligt avtal relativt svårslaget.

Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Du kan även använda vår avtalstjänst för att konstruera ett juridisk bindande avtal på en mängd olika områden (här).

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89925)