FrågaAVTALSRÄTTAvtal24/02/2016

Grader av bundenhet

Är en muntlig överenskommelse lika bindande som skriftligt avtal med vittne/ utan vittne

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Svensk rätt görs det, som utgångspunkt, ingen åtskillnad i huruvida avtal är mer eller mindre bindande beroende på hur det ingånget. Vissa aspekter av ett avtal kan dock jämkas om de ses som oskäliga, se vidare 36 § Avtalslagen. Likaså finns det i vissa fall krav på att avtalet ska ingås genom en viss form, t.ex. skriftligt som vid fastighetsköp, se 4:1 Jordabalken.

Som utgångspunkt har formen för avtalets ingående, med undantag för de specifika fallen med formkrav, ingen betydelse för ifall avtalet är giltigt eller ej. Det kan dock i hög grad påverka möjligheten att bevisa avtalets existens vid en domstol ifall meningsskiljaktigheter skulle uppstå mellan parterna.
Ett muntligt avtal med ett vittne försätter ju givetvis parten i bättre situation än utan vittne, men bevismässigt är ett skriftligt avtal relativt svårslaget.

Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Du kan även använda vår avtalstjänst för att konstruera ett juridisk bindande avtal på en mängd olika områden (här).

Philip SöderbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?