Göra sig av med inneboende som vägrar flytta ut

2019-10-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej har ett hyreskontrakt med en inneboende som går ut det den 21 nov. Kontrakt är skrivet och det är en månad som står i kontraktet. Jag ska flytta själv och måste ha tomt innan årskiftet. Han har fått i god tid till veta om detta. Den 21nov 2019 vill jag ha honom ute gett honom till den 25 nov. Haft andra inneboende utan problem. Vad gör jag? Mår inte ok av situationen. Kontakta kronofogden eller? Han skyller på att inte hitta något mm, operation mm.....Jag har mail: kenth.kengarden.ude@stockholm.se Eller bara kenth.kengarden@stockholm.se
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar

Det framgår inte av din fråga huruvida det rör sig om en bostadsrätt, som berörs i lag om uthyrning av egen bostad, eller en hyresrätt, som berörs i jordabalken (förkortas JB). Emellertid är regelverken lika i många fall.

Alternativ 1

Alt 1) Om du har hyrt ut ett rum i din bostadsrätt eller om du har hyrt ut ett rum i en hyresrätt på obestämd tid gäller 3 månaders uppsägningstid. Det spelar ingen roll om du och hyresgästen har avtalat om något annat; är avtalsvillkor till nackdel för hyresgästen är avtalsvillkoren inte giltiga. Jag är inte riktigt säker på hur jag ska förstå frågan, men om man ska förstå det som att du har sagt upp den inneboende med en månadsuppsägningstid, eftersom det står i kontraktet, så är det inte en månad som gäller utan 3 månader. Detta beror på att ett sådant villkor är till nackdel för hyresgästen. Detta gäller både om du hyrt ut en bostadsrätt eller om du hyrt ut ett rum i en hyresrätt.

Alternativ 2

Alt 2) Om det istället är ett hyreskontrakt träffat på bestämd tid har uppsägningen, såsom jag förstått det i din fråga, skett i rätt tid (12 kap. 4 § JB).

Rätt att säga upp inneboende

När det väl den lagenliga uppsägningstiden har passerat har du alltid rätt att säga upp avtalet när du har en inneboende eftersom en inneboende inte har besittningsrätt, alltså kan denne inte kräva att få bo krav på det sätt som en "vanlig" hyresgäst - d.v.s en som hyr en hel lägenhet - kan (12 kap. 45 § JB). Således, oavsett om det rör sig om alt 1) eller alt 2) har du alltid rätt att säga upp den inneboende, men uppsägningstiden kan inte vara sämre för hyesgästen än vad lagen anger.

Råd

När uppsägningstiden gått ut (vilket beror på om det rör sig om alt 1) eller alt 2)), och din inneboende inte flyttar ut, råder jag dig att vända dig till Kronofogden. Där kan du få hjälp med avhysning och hur detta går till kan du läsa mer om här.

De kan även hjälpa dig att driva in skulder för eventuella uteblivna hyror.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll