Göra sig av med en aktieägare

2018-01-10 i Bolag
FRÅGA
Jag har 50% aktier i en aktiebolag men är inte firmatecknare eller i styrelse. Är det någonting som jag ska vara rädd för t.ex om ledamöter och suppleant tillsammans med andra aktieägare kommer överens att bli av med mig.
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är bolagsstämman som väljer styrelse och det är styrelsen som ansvarar för att teckna bolagets firma (8 kap 35 § ABL). En enskild styrelseledamot är däremot inte ensam behörig att teckna avtal, varav denna får behörighet genom att bli personligt bemyndigad såsom särskild firmatecknare (8 kap 37 § ABL). Vidare får styrelse bemyndiga VD, styrelseledamot eller någon annan att företräda bolaget utåt. Att du inte är särskild firmatecknare eller med i styrelsen har alltså ingen påverkan på huruvida ledamöter, suppleanter eller andra aktieägare kan göra sig av med dig. Utan det betyder endast att du inte kan sluta avtal med utomstående för bolagets räkning. Som aktieägare har du fortfarande rättigheter såsom att kunna närvara på bolagstämma (se 7 kap 1 § ABL) och vara med och rösta (se 7 kap 8 § ABL).

Övriga aktieägare och styrelse kan aldrig rösta ut en annan aktieägare. Om man är minoritetsägare och innehar en tiondel av alla aktier så kan däremot en majoritetsägare som äger mer än 90 % av alla aktier lösa ut minoritetens aktier (22 kap 1 § ABL). I ditt fall är detta inte aktuellt eftersom du äger 50 % av alla aktier. Det är sammanfattningsvis svårt att göra sig av med en aktieägare. Men det finns sätt att göra det, varav två exempel illustreras nedan.

1. Träda i likvidation och sedan köpa innehållet av likvidatorn för att sedan starta upp verksamheten igen, utan en av ägarna (se 25 kap ABL om likvidation).

2. Inte låta en aktieägare få del av vinstutdelning (utsvältning). Dock finns en minoritetsskyddsregel i 18 kap 11 § ABL, vilket kan användas av ägare om 10 % av aktierna. I ditt fall eftersom du har hälften av aktierna så är det liten risk för att utsvältning skulle bli ett problem.

Hoppas du fick svar på din fråga

För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

mvh

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (771)
2022-01-22 När måste första styrelsesammanträdet ske i ett nybildat aktiebolag?
2022-01-19 Vad ska ett förköpsförbehåll innehålla och behöver det registreras hos bolagsverket?
2022-01-17 Äktenskapsskillnad och företrädaransvar i aktiebolag
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?

Alla besvarade frågor (98612)