Göra särkullbarn arvslöst genom att skriva över tillgångar på make

FRÅGA
Jag är särkullbarn och undrar om det är möjligt för min pappa att skriva över alla sina tillgångar på sin hustru för att deras gemensamma barn ska få ärva allt och jag inget?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

I vanliga fall kan man inte göra sina barn arvslösa. Man kan ju till exempel inte testamentera bort mer än halva sin egendom till annan än barnen, som i så fall har rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin del (7 kap. 1 samt 3 §§ Ärvdabalken).

Däremot är det faktiskt - vad man än kan tycka om det - möjligt att göra sig själv helt egendomslös för att på så sätt helt eller delvis kringgå ett eller flera barns arvsrätt. Nackdelen är givetvis att man får leva utan egna tillgångar. Särskilt om man även har skrivit ett äktenskapsförord om att all egendom skall vara enskild lever man farligt - då skall man i princip inte ens få någon egendom vid en eventuell äktenskapsskillnad (Bestämmelser kring det här finns främst i 9-10 kap. Äktenskapsbalken). Det är dock möjligt att jämka ett äktenskapsförord (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken), vilket innebär att man trots att maken har all egendom som sin enskilda egendom kan få ut en del beroende på vad som är skäligt i det enskilda fallet. Jag tolkar dock bestämmelsen på så sätt att arvingar till en avliden make inte generellt kan stödja sig på den för att få ut en del av den efterlevande makens egendom.

Enligt vad som har sagts hittills verkar det alltså möjligt för din far att göra dig arvslös genom att att maken tar alla tillgångar. Ett undantag som finns i 7 kap. 4 § Ärvdabalken är om gåvan - här den egendom som skrivits över på maken - anses ha ett testamentsliknande syfte. I så fall skall ditt arv som särkullbarn beräknas utefter vad det hade blivit om gåvan aldrig skett, och så mycket av egendomen skall lämnas tillbaka till din fars dödsbo att du får ut det arv du har rätt till. Det krävs dock ganska mycket för att bestämmelsen skall tillämpas. I princip skall egendomen ha lämnats över när din far är döende; det brukar sägas att den nästan måste lämnas "på dödsbädden". Man kan dock även beakta om egendomen är bortgiven med sådana villkor att fadern även i fortsättningen skall kunna utnyttja den. Om han i friskt tillstånd lämnar över egendomen med en bra bit kvar av livet torde det dock inte gå att tillämpa denna bestämmelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88249)