Göra egendom till enskild egendom utan äktenskapsförord?

2016-02-29 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag har ett arv efter mina föräldrar som jag vill ska vara min enskilda egendom. Då maken förmodas inte vilja skriva på ett äktenskapsförord undrar jag hur jag kan göra?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

I 7 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) stadgas att makars egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. I efterföljande bestämmelse, 7 kap 2 § ÄktB, stadgas när egendom utgör enskild egendom. Av bestämmelsen följer att enskild egendom är:

"1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild."

Har Du således inte ärvt egendomen med villkoret att egendomen ska vara Din enskilda (p 4 ovan) så kan den endast göras enskild om Ni kommer överens om detta genom ett äktenskapsförord. Din make måste således medverka till detta.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (390)
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?
2020-11-07 Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa
2020-10-30 Är mina tillgångar enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86732)