Göra barnen arvlösa?

Hej jag har sex barn varav fyra pratar inte med mig mer. Jag vill göra dem arvslösa men har hört att dom ändå ärver 10 eller 20 % .är det per person eller 20 procent för alla 4 tillsammans.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan man göra barn arvlösa?

När jag besvarar frågan kommer jag hänvisa till relevant lagtext, vilket återfinns i Ärvdabalken, härefter förkortad till ÄB. Arvsrätt kan vara lite av en djungel. Det stämmer att man inte kan göra sina barn helt arvlösa. Detta beror på att barn alltid kan utkräva sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Vad är en laglott?

En laglott är hälften av en arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Det är med andra ord ingen exakt procentsats så som du har formulerat i din fråga, utan det ser olika ut i alla familjer beroende på hur många barn som finns. En närmre förklaring om vad en laglott är följer av att jag förklarar vad en arvslott är i nästa stycke.

Vad är en arvslott?

Alla dina tillgångar, dvs bostad, bil, pengar m.m är den totala summan som dina barn kan ärva. Som huvudregel, ska alla barn ärva lika mycket (2 kap. 1 § ÄB). Detta skulle innebära att alla dina barn ärver ⅙ vardera av din totala arvsmassa. Den likadelen som de som huvudregel ärver kallas för arvslott.

Här kommer ett förtydligande exempel. Låt oss säga att dina tillgångar är totalt 100 000 kr. Då ska detta fördelas lika mellan 6 barn. 100 000 / 6 = 16 666. I detta hypotetiska scenario innebär det att arvslotten för barnen är 16 666 kr vardera. Som jag nämnde ovan är laglotten hälften av arvslotten. För att räkna ut vad laglotten är ska jag alltså dela arvslotten på hälften, dvs. 16 666 /2 = 8 333 kr.

Hur räknar du ut vad laglotten är för dina barn?

Om du själv vill räkna ut vad laglotten för dina barn är använder du denna formel:

(ditt totala belopp tillgångar) / (antalet barn) = (arvslotten) / (2) = laglotten som barnen är berättigade. På så sätt kan du räkna ut vad du är skyldig att ge dina barn.

Testamente

Du är berättigad att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB), vilket jag förutsätter att du tänker göra för att minska dina barns arv. Du beskriver att du har sex barn, varav det är fyra du inte pratar med. Jag uppfattar att det är dessa fyra du vill minska arvet för. Detta kan du göra genom att i testamentet skriva att de endast ska få ut sin laglott och att kvarvarande pengar ska gå till de två barn som du fortfarande umgås med. På så sätt kommer testamentet ändå gynna de två barn du vill ska få arvet.

Det bör också nämnas att du kan skriva i ett testamente att du vill ge alla dina tillgångar till de två barnen. Då måste de resterande barnen kräva att de ska få ut sin laglott inom ett halvår från de att de delgavs testamentet du skrivit. I praktiken kan du alltså försöka göra barnen arvlösa, men om barnen kräver sin laglott kommer de få sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattande svar

Det stämmer att du inte kan göra dina barn helt arvlösa. Detta beror på att ett barn alltid har rätt att få sin laglott. Som jag har beskrivit ovan finns det inte en exakt procentsats som säger vad laglotten är, utan jag rekommenderar att du räknar ut den med hjälp av den formel som jag beskrivit ovan. Då vet du vad det minsta antalet pengar du kan ge till barnen är. Det stämmer alltså inte att det är 10 % eller 20 % som är kravet på vad du ska utge i arv till dina barn. Med hjälp av att skriva ett testamente kan du fördela dina tillgångar som du vill efter din bortgång. Genom att skriva ett testamente där du säger vilka barn som endast ska få laglotten kan du skriva att de andra två barnen ska få alla pengar som är kvar. Det finns dock en möjlighet att skriva i testamentet att du lämnar allt till dina två barn och därefter är det upp till de resterande barnen om de vill utkräva sin laglott eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”