Göra barnbarnet arvlös?

2021-02-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej !Vi är två föräldrar som nyligen miste en av våra söner i femtio års ålder.Han har en dotter som lever hos sonens frånskilda hustru. Barnbarnet hade under många år ingen kontakt med sin far ej heller med oss. Det finns inget testamente.Barnbarnet har avyttrat många tillgångar som vår son lämnade efter sig och detta innan att en vederhäftig bouppteckning gjordes.Vi vill ingalunda att detta barnbarn tillskiftas något arv som härrör från min hustru och mig.Frågan är: Hur skall vi förfara för att så ske.
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Arvingar inom svensk rätt

Inom svensk rätt har s.k bröstarvingar en stark rätt att alltid få ärva. En bröstarvinge är vanligtvis barnet till den avlidne. Vad som avgör om man är en bröstarvinge eller ej är om släktskapet går i rakt nedstigande led. Det vill säga, barnet till den avlidne eller barnbarn om den avlidnes eget barn också är bortgånget. Detta innebär alltså att det barnbarn som ni inte har kontakt med är er bröstarvinge (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Kan barnbarnet göras arvlös?

Så varför spelar det roll att barnbarnet är er bröstarvinge? Jo, det är så att inom svensk rätt har bröstarvingar ALLTID rätt till sin laglott (7 kap. § 1 ärvdabalken). Laglott är hälften av den arvslott som bröstarvingen automatiskt ärver. Ni skriver att en av era söner är bortgången. Därav tolkar jag er fråga som att ni har fler barn. För att räkna ut laglotten behöver ni först dividera hela värdet på ert arv på antalet barn. Den summan ni får fram kan ni dela på 2 för att komma fram till vad ert barnbarn har för laglott (antalet barn / arvets värde = arvslott /2 = laglott). Innebörden blir då att ert barnbarn har rätt till sin laglott. Varken du eller din hustru kan därför göra barnbarnet arvlöst.

Kan ni minska arvet?

Den möjlighet som kvarstår är att minska barnbarnets arv så att denne endast kan få ut sin laglott och inget mer av värde. För att säkerställa att barnbarnet inte ärver lika mycket som era andra barn bör ni båda skriva ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). På så sätt kan ni förordna så att arvet som lämnas efter er till barnbarnet åtminstone är så litet som möjligt. När ni skriver ett testamente kan ni skriva att barnbarnet endast kommer ärva en summa som motsvarar laglotten.

Sammanfattande svar

Som er bröstarvinge har barnbarnet rätt till sin laglott. För att räkna ut vad laglotten är kan ni ta hjälp av de instruktioner jag skrivit ovan. Det finns ingen möjlighet att göra barnet arvlöst eftersom denne har rätt till sin laglott. Däremot finns det möjlighet att minska arvet så att barnbarnet endast får ut sin laglott, genom att skriva ett testamente. Om inget testamente skrivs kommer barnbarnet automatiskt ärva lika mycket som era kvarlevande barn.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96532)